KRŠTENJE 30.1.2016.

KRŠTENJEEEU subotu, 30. 1. 2016., krstili su se:
Lorena Vladić, kći Damira i Josipe r. Ljiljanić. Lorena se rodila u Mostaru, 3. 11. 2015. Kuma joj je bila Martina Bošnjak.
David Nikolić, sin Antonija i Nives r. Hadžiosmanović. David se rodio u Mostaru, 10. 11. 2015. Kum mu je bio Tomislav Rozić.
Karlo Odak, sin Vedrana i Ivane r. Cvitković. Karlo se rodio u Mostaru, 28. 11. 2015. Kum mu je bio Darko Arar.
Nera Beno, kći Marka i Ines r. Arapović. Nera se rodila u Mostaru, 4. 11. 2015. Kuma joj je bila Zorica Čerkuč.
Djecu je krstio don Mladen Šutalo, župni upravitelj.

About the Author