KRŠTENJE 10. 9. 2016.

KRŠTENJEEEU subotu, 10. 9. 2016., krstili su se:
Eva Marija Biokšić, kći Tonija i Jelene r. Kolenda. Eva Marija se rodila u Mostaru, 12. 7. 2016. Kuma joj je bila Monika Lončar.
Anđela Azinović, kći Hrvoja i Olje r. Radulović. Anđela se rodila u Mostaru, 3. 2. 2016. Kuma joj je bila Marijana Jurkić-Raič.
Lukas Jozić, sin Danijela i Ines r. Jozić. Lukas se rodio u Sarajevu, 27. 3. 2016. Kum mu je bio Jure Alpeza. Djecu je krstio don Mladen Šutalo, župni upravitelj.

About the Author