KORIZMENE AKCIJE

Kao što je to već postalo praksa, svake godine u korizmeno vrijeme predlažemo karitativne akcije koje nam pomažu da ne djelu pokažemo svoju djelotvornu kršćansku ljubav, tj. djelotvornost svoga odricanja za potrebne:

1. Stablo života: pred oltarom će za vrijeme korizme biti stablo života koje će simbolizirati jedna loza koja na sebi, umjesto lišća i grozdova, ima male vrećice u koje možemo stavljati plodove svoga odricanja. Tako će i mala djeca za vrijeme svetih Misa, umjesto u lemuzinu, ubacivati svoje darove u ove male vrećice koje simboliziraju grozdove.

2. Milostinja korizmenih petaka: svakoga petka u korizmi za vrijeme svete Mise kupit će se milostinja kroz koju možemo pokazati vjerodostojnost svoje korizmene pokore i odricanja.

3. Korizmeni paket ljubavi: Stajat će kroz cijelo vrijeme korizme pred oltarom i biti naš dar kao plod našega korizmenog odricanja od svega onoga što nam čini “zadovoljstvo”: cigareta, kladionica, slatkiša, kava, alkohola.
Kroz ove korizmene karitativne akcije pomozimo najpotrebnije u našoj župi koji računaju na naš dar korizmenog odricanja, a kojih je, nažalost, sve više i više.

About the Author