KONGRES KATOLIČKIH RADIO POSTAJA

radfiopostaja.jpgNa poticaj Papinskoga vijeća za obavijesna sredstva, na Papinskome sveučilištu Urbaniana u Rimu, od 19. do 21. lipnja održava se kongres za katoličke radio postaje na temu „Identitet i poslanje katoličkih radija danas. Od misli o čovjeku do informacije u službi osobe“. Osvrnuvši se u razgovoru za Radio Vatikan na poslanje katoličke radio postaje, nadbiskup Claudio Maria Celli, predsjednik Papinskoga vijeća za obavijesna sredstva, istaknuo je riječi pape Ivana Pavla II. koje je 1980. godine uputio predstavnicima Radio Vatikana. Tom je prigodom papa istaknuo kako je radio sredstvo koje ima izvanrednu važnost u svrhu evangelizacije, crkvenoga zajedništva, te razumijevanja i solidarnosti među narodima. Smatram da se te iste riječi danas mogu primijeniti na svaku katoličku radio postaju u svijetu – dodao je nadbiskup.
Spomenuvši potom kako u Latinskoj Americi, primjerice, djeluje oko 3000 katoličkih radio postaja, dok ih je u Africi tek oko 150, nadbiskup je napomenuo kako to često ovisi o lokalnim političkim teškoćama, i to zbog toga što neke vlade ne žele vjerske radio postaje, te tako ne prihvaćaju radije koji pripadaju određenim Crkvama. Zbog toga, i tamo gdje ne postoje prave katoličke radio postaje, Crkva se koristi privatnim, a ponekad i nacionalnim radijima kako bi naviještala i prenosila poruku – kazao je nadbiskup Celli te primijetivši kako pak u zapadnim društvima možda najveće opasnosti dolaze od sekularizacije samih katoličkih sredina, izrazio nadu da će se o tom problemu razgovarati na okruglim stolovima u okviru spomenutoga kongresa. (kta/rv)

radfiopostaja.jpgNa poticaj Papinskoga vijeća za obavijesna sredstva, na Papinskome sveučilištu Urbaniana u Rimu, od 19. do 21. lipnja održava se kongres za katoličke radio postaje na temu „Identitet i poslanje katoličkih radija danas. Od misli o čovjeku do informacije u službi osobe“. Osvrnuvši se u razgovoru za Radio Vatikan na poslanje katoličke radio postaje, nadbiskup Claudio Maria Celli, predsjednik Papinskoga vijeća za obavijesna sredstva, istaknuo je riječi pape Ivana Pavla II. koje je 1980. godine uputio predstavnicima Radio Vatikana. Tom je prigodom papa istaknuo kako je radio sredstvo koje ima izvanrednu važnost u svrhu evangelizacije, crkvenoga zajedništva, te razumijevanja i solidarnosti među narodima. Smatram da se te iste riječi danas mogu primijeniti na svaku katoličku radio postaju u svijetu – dodao je nadbiskup.
Spomenuvši potom kako u Latinskoj Americi, primjerice, djeluje oko 3000 katoličkih radio postaja, dok ih je u Africi tek oko 150, nadbiskup je napomenuo kako to često ovisi o lokalnim političkim teškoćama, i to zbog toga što neke vlade ne žele vjerske radio postaje, te tako ne prihvaćaju radije koji pripadaju određenim Crkvama. Zbog toga, i tamo gdje ne postoje prave katoličke radio postaje, Crkva se koristi privatnim, a ponekad i nacionalnim radijima kako bi naviještala i prenosila poruku – kazao je nadbiskup Celli te primijetivši kako pak u zapadnim društvima možda najveće opasnosti dolaze od sekularizacije samih katoličkih sredina, izrazio nadu da će se o tom problemu razgovarati na okruglim stolovima u okviru spomenutoga kongresa. (kta/rv)
About the Author

Leave a Reply