klanjanje.jpgNa treći četvrtak, 19. 11. 2009., prije večernje svete Mise, u 17 i 30, imamo klanjanje pred Presvetim, kada molimo za sve dobročinitelje naše crkve Kristova uskrsnuća.

klanjanje.jpgNa treći četvrtak, 19. 11. 2009., prije večernje svete Mise, u 17 i 30, imamo klanjanje pred Presvetim, kada molimo za sve dobročinitelje naše crkve Kristova uskrsnuća.