KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE

Katekizam Katoličke Crkve predstavlja izlaganje vjere crkve i katoličkog nauka kako ih nalazimo posvjedočene i osvijetljene u Svetom pismu, apostolskoj Predaji i crkvenom Učiteljstvu. Papa Ivan Pavao II. proglasio ga je “sigurnim pravilom za poučavanje vjere i stoga valjanim i zakonitim sredstvom u službi crkvenog zajedništva”. Prigodni poklon za krizmanike kao i onima, koji svoju vjeru žele bolje upoznati i produbiti. Katekizam možete nabaviti jako povoljno u našemu župnom uredu.

About the Author