+KATA PRIMORAC

U ponedjeljak, 4. 1. 2021., preminula je Kata Primorac. Kata se rodila u Krehin Gracu, 16. 9. 1954. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Masline, 6. 1. 2021.

Pokoj vječni daruj joj, Gospodine!

About the Author