+KATA KOZINA

U petak, 18. 9. 2020., preminula je Kata Kozina. Kata se rodila u Čulama-Kruševo, 13. 5. 1932. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju “Sajmište”-Kruševo, 19. 9. 2020.
Pokoj vječni daruj joj, Gospodine!

About the Author