KARDINAL TAURAN O PAPINU POHODU

tauran.jpgPapa Benedikt XVI. je u ponedjeljak, 15. rujna, završio pastoralni pohod Francuskoj, na koji je pošao u prigodi 150. obljetnice lurdskih ukazanja. Na to vrlo intenzivno putovanje osvrnuo se, u razgovoru za Radio Vatikan, kardinal Jean-Louis Tauran, predsjednik Papinskoga vijeća za međureligijski dijalog, ističući veliki uspjeh posjeta. Jako me se dojmila bliskost između ovoga Pape i mladeži; Sveti je Otac pobudio veliki zanos, posebice kada im je povjerio svoja dva blaga – Križ i Duha Svetoga – primijetio je kardinal te ocijenio kako je to je s njegove strane bilo vrlo hrabro, a s druge je pak strane bilo dirljivo vidjeti odgovor mladih. Papa je vidio Crkvu u Francuskoj takvu kakva ona jest, a Francuska je pak vidjela tko je ovaj Papa. Pred očima sviju se pokazalo nešto novo, odnosno katolička zajednica u Francuskoj koja je jako živa, koja se ne boji pokazati takvom kakva ona jest, i koja je mirna pred teškoćama.
Na novinarovu primjedbu kako se u predviđanjima uoči ovoga putovanja govorilo o teškome putovanju, jer Francuska je sekularizirana zemlja, njezini biskupi su na pastoralnome planu vrlo zabrinuti, a Francuzi nisu baš poznavali papu Benedikta XVI., i čak su imali i predrasuda prema njemu … međutim, veliki dio francuskoga tiska sada piše o velikom uspjehu, kardinal Tauran je izrazio uvjerenje – koje je, između ostaloga rekao i Svetomu Ocu – da je Papa osvojio Francusku. U govoru koji je održao u zavodu redovnika svetoga Bernarda, jasno je istaknuo bogatstvo koje proizlazi iz susreta vjere s razumom, a to je vrlo važno za Francusku koja ima „antiklerikalnu“ baštinu – primijetio je kardinal Tauran. (kta/rv)

tauran.jpgPapa Benedikt XVI. je u ponedjeljak, 15. rujna, završio pastoralni pohod Francuskoj, na koji je pošao u prigodi 150. obljetnice lurdskih ukazanja. Na to vrlo intenzivno putovanje osvrnuo se, u razgovoru za Radio Vatikan, kardinal Jean-Louis Tauran, predsjednik Papinskoga vijeća za međureligijski dijalog, ističući veliki uspjeh posjeta. Jako me se dojmila bliskost između ovoga Pape i mladeži; Sveti je Otac pobudio veliki zanos, posebice kada im je povjerio svoja dva blaga – Križ i Duha Svetoga – primijetio je kardinal te ocijenio kako je to je s njegove strane bilo vrlo hrabro, a s druge je pak strane bilo dirljivo vidjeti odgovor mladih. Papa je vidio Crkvu u Francuskoj takvu kakva ona jest, a Francuska je pak vidjela tko je ovaj Papa. Pred očima sviju se pokazalo nešto novo, odnosno katolička zajednica u Francuskoj koja je jako živa, koja se ne boji pokazati takvom kakva ona jest, i koja je mirna pred teškoćama.
Na novinarovu primjedbu kako se u predviđanjima uoči ovoga putovanja govorilo o teškome putovanju, jer Francuska je sekularizirana zemlja, njezini biskupi su na pastoralnome planu vrlo zabrinuti, a Francuzi nisu baš poznavali papu Benedikta XVI., i čak su imali i predrasuda prema njemu … međutim, veliki dio francuskoga tiska sada piše o velikom uspjehu, kardinal Tauran je izrazio uvjerenje – koje je, između ostaloga rekao i Svetomu Ocu – da je Papa osvojio Francusku. U govoru koji je održao u zavodu redovnika svetoga Bernarda, jasno je istaknuo bogatstvo koje proizlazi iz susreta vjere s razumom, a to je vrlo važno za Francusku koja ima „antiklerikalnu“ baštinu – primijetio je kardinal Tauran. (kta/rv)
About the Author

Leave a Reply