KARDINAL MARTINO O BORBI PROTIV PROSJAKA

kardinal_martino.jpgPotrebno je suzbiti iznuđivanje milostinje ne vrijeđajući pravo na traženje pomoći – rekao je u razgovoru za talijanski dnevnik Corriere della Sera kardinal Renato Raffaele Martino, predsjednik Papinskih vijećâ za pravdu i mir, i za dušobrižništvo selilaca i putnika, govoreći o stajalištu koje valja zauzeti pred skupljačima milostinje, i to nakon odredbe gradonačelnikâ nekih talijanskih gradova protiv osoba koje traže milostinju. Zabraniti prosjačenje poslužilo bi kako bi se sakrila njihova potreba, umjesto da se odgovori na nju – napomenuo je kardinal. S druge strane, neki drugi put, kojim bi se suočilo sa slučajevima krajnje potrebe, do danas nije pronađen, i vjerujem da se uskoro ni neće pronaći, budući da je naš Gospodin rekao: „Siromahe ćete imati uvijek uza se". Suzbije se jedno siromaštvo, a rađa se drugo – primijetio je kardinal te dodao kako je traženje milostinje temeljno ljudsko pravo kada je čovjek gladan i na hladnoći. Ne osuđujem pojedinačne odredbe koje mogu imati svoje opravdanje – pojasnio je kardinal – ali smatram neprihvatljivom zabranu milostinje općenito; u tome vidim pokušaj zatvaranja očiju i gledanja na drugu stranu. Vlasti bi, naprotiv, trebale pomoći pučanstvu shvatiti pravu veličinu te potrebe koju nijedan oblik socijalnoga osiguranja još uvijek nije pokrio ili dotakao – upozorio je kardinal Martino. (kta/rv)

kardinal_martino.jpgPotrebno je suzbiti iznuđivanje milostinje ne vrijeđajući pravo na traženje pomoći – rekao je u razgovoru za talijanski dnevnik Corriere della Sera kardinal Renato Raffaele Martino, predsjednik Papinskih vijećâ za pravdu i mir, i za dušobrižništvo selilaca i putnika, govoreći o stajalištu koje valja zauzeti pred skupljačima milostinje, i to nakon odredbe gradonačelnikâ nekih talijanskih gradova protiv osoba koje traže milostinju. Zabraniti prosjačenje poslužilo bi kako bi se sakrila njihova potreba, umjesto da se odgovori na nju – napomenuo je kardinal. S druge strane, neki drugi put, kojim bi se suočilo sa slučajevima krajnje potrebe, do danas nije pronađen, i vjerujem da se uskoro ni neće pronaći, budući da je naš Gospodin rekao: „Siromahe ćete imati uvijek uza se". Suzbije se jedno siromaštvo, a rađa se drugo – primijetio je kardinal te dodao kako je traženje milostinje temeljno ljudsko pravo kada je čovjek gladan i na hladnoći. Ne osuđujem pojedinačne odredbe koje mogu imati svoje opravdanje – pojasnio je kardinal – ali smatram neprihvatljivom zabranu milostinje općenito; u tome vidim pokušaj zatvaranja očiju i gledanja na drugu stranu. Vlasti bi, naprotiv, trebale pomoći pučanstvu shvatiti pravu veličinu te potrebe koju nijedan oblik socijalnoga osiguranja još uvijek nije pokrio ili dotakao – upozorio je kardinal Martino. (kta/rv)

About the Author

Leave a Reply