KAKO ĆEMO PROSLAVITI GODINU SV. PAVLA

sv._pavaoo.jpgNa poticaj Svetog Oca Benedikta XVI. željeli bismo da se i u našim biskupijama crkveno što dostojnije i duhovno što plodonosnije proslavi „Jubilarna godina sv. Pavla“: od 29. lipnja 2008. do 29. lipnja 2009. Opće je priznato da je sv. Pavao jedan od najvećih teologa, pisaca i misionara Novoga Zavjeta. Svojim evangelizacijskim radom i patnjom, apostolskom revnošću i svetošću, zaslužio je da ga Crkva smatra „ravnoapostolom“, i to ravnim svetomu Petru, tako da je određeno da im se svetkovina mučeništva slavi istoga dana, 29. lipnja, kada ih je car Neron godine 67. dao smaknuti: Petra razapeti, a Pavlu mačem glavu odrubiti. Obojica apostola imaju i druge blagdane: Katedra sv. Petra – 22. veljače, i Obraćenje sv. Pavla – 25. siječnja, te Posvetu bazilikâ sv. Petra i sv. Pavla – 18. studenoga. Što predlažemo, potičemo i očekujemo u našim hercegovačkim biskupijama?
1 – Četiri su župe i župne crkve posvećene sv. Petru i sv. Pavlu: jedna u Mostaru, Gorica-Struge i Kočerin u Mostarsko-duvanjskoj te Rotimlja u Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji. Te bi privilegirane župe sa svojim župnicima trebale biti prve u inicijativama, misijama, tribinama, predavanjima, trodnevnicama, devetnicama. Nadamo se da će te „jubilarne“ župe neko vrijedno novinarsko pero znati predstaviti široj javnosti u našim sredstvima priopćavanja, osobito prigodom jubileja potpunih oprosta.
2 – Zajedno s time moglo bi se proučavati štovanje sv. Pavla u Hercegovini ili uopće u hrvatskom narodu, i u prošlosti i u sadašnjosti: njegove crkve, kapelice, centri, groblja, imena, prezimena… I sve to objavljivati u našim crkvenim listovima i portalima.
3 – Bilo bi primjereno da urednici naših katoličkih listova, mjesečnika, u ovoj „Jubilarnoj godini“ otvore stalne rubrike o sv. Pavlu – recimo: Pavlova godina, ili Pavlova misao – a isto tako da se i jedan cio broj naših mjesečnika, recimo siječanjski ili lipanjski 2009. godine, posveti velikomu Apostolu naroda.
4 – U siječnju se prakticira Molitvena osmina za jedinstvo kršćana uoči blagdana Obraćenja sv. Pavla u siječnju, a u lipnju se slavi svetkovina sv. Pavla zajedno sa sv. Petrom. Eto prigode za oktavu, ili devetnicu, ili barem trodnevnicu u svakoj našoj župi. Biskup ili njegov delegat ne bi se izmicao, prema svojim mogućnostima i dogovoru sa župnikom i dekanom, da kroz te dane pastoralno pohodi po jednu župu u svakom dekanatu u biskupijama.
5 – Naši bi katolički listovi mogli u svakome broju kroz ovu Godinu vjernicima predočiti pokoju od najznamenitijih crkava ili katedrala svijeta, posvećenih sv. Pavlu apostolu (Rim, London, Abidjan /Obala Bjelokosti/, Sao Paolo, Macao /Kina/, Münster, Melbourne, Calcutta, Liege, Tirana…). U čemu su te znamenitosti, osobito u kultnom pogledu?
6 – Svećenici bi, i biskupijski i redovnički, trebali tražiti voditelje duhovnih vježbi koji će im govoriti o pavlovskim temama ili ići onamo gdje su zakazane duhovne vježbe s takvim sadržajima.
7 – Svećenički godišnji susret u katedrali Marije Majke Crkve za Pepelnicu – Dan pokore i molitve – mogao bi također biti u znaku sv. Pavla: križa, trpljenja, molitve. 
8 – Na Teološkom institutu u Mostaru pojedini bi profesori mogli sugerirati studentima da rade seminarske i diplomske radnje o pojedinim Pavlovim Poslanicama, o Apostolovu evangelizacijskom djelu prema Djelima apostolskim, o ljudskome grijehu, o Kristovu križu, o Duhu Svetome… Svršetkom kolovoza organiziramo takve duhovne vježbe u bjelopoljskom Emausu.
9 – Predstojništvo TIM-a trebalo bi studentima, kao i vjeroučiteljima laicima, omogućiti trodnevne duhovne vježbe ili barem duhovne obnove po sv. Pavlu.
10 – Djelatnicima Biskupijskoga i župnih karitasa mogli bi se upriličiti također duhovne rekolekcije o Pavlovim kolektama i nauci o karitasu, o ljubavi Božjoj i ljudskoj.
11 – Bila bi više nego poželjna i potrebna hrvatska bibliografija o sv. Pavlu na jednome mjestu, barem ona poslijekoncilska. Sigurno obuhvaća brojne naslove: knjige i članke. Koji bi se student, vjeroučitelj ili svećenik dao na takav zahtjevan posao?
12 – Naši bi internetski portali – i oni biskupijski i pojedini župni – trebali biti bogati pavlovskom tematikom i vijestima, osobito iz Papinih intervenata, iz prigodnih predavanja, recenzija, svetkovina.
13 – Vrijedno bi bilo pojedine hrvatske knjige pavlovskoga karaktera prezentirati u pojedinim mjestima, u kulturnim centrima i u katoličkim medijima sukladno interesu čitatelja i slušatelja.
14Pastoralni dan, koji je prošloga svibnja u Emausu organizirao Teološki institut, mogao bi ove „Godine sv. Pavla“ biti posvećen katehetskom, pastoralnom i evangelizacijskom aspektu Apostolovih misli, riječi i djela. 
15 – Voditelji Studentskih tribina pri župama, gdje se one sustavno ili prigodno održavaju, mogli bi posvetiti cio ciklus: adventski ili korizmeni, ili semestarski, djelu i liku Učitelja naroda – Doctor gentium – s izabranim predavačima, poznavateljima Pavlove misli i spisa.
16 – Bilo bi vrlo korisno, osobito za naše mlade, kad bi se u obliku olimpijade ili druge vrste natjecanja sastavio prikladan kvestionar ili kviz o sv. Pavlu, na koji bi se pozvali naši osmoljetkaši ili srednjoškolci tijekom školske godine. S odgovarajućim sustavom natjecanja i nagradama. Vjeroučitelji/ce, pokažite invenciju i inspiraciju!
17 – Netko će sigurno rado poći na hodočašće u Rim da pohodi Baziliku sv. Pavla izvan zidina ili se otisnuti Putovima sv. Pavla po današnjoj Grčkoj i Turskoj. Uvijek smo takvo hodočašće smatrali kao duhovne vježbe.
18 – Biskup ili njegovi delegati u propovijedanju po krizmama osobit će naglasak staviti na primjere i nauku sv. Pavla u vezi s Duhom Svetim i njegovim darovima i plodovima.
19 – Djelitelji svetoga reda ili primatelji evanđeoskih zavjeta iskoristit će prigodu da progovore koju riječ o svećeničkom zvanju, o smislu zavjeta u pavlovskom ključu. Jednako će tako činiti i učitelji novaka, uopće povjerenici za duhovna zvanja.
20 – Pavao u zatvoru, „u okovima“, posebna je tema u Pavlovu životu. Kako je povezati s našim zatvorima i zatvorenicima?
21 – Na kraju Jubilarne godine valjalo bi sabrati odnosno probrati vijesti, predavanja, recenzije, misli i objaviti rezultate „Pavlove godine“ u obliku kakve knjige.
      Naravno, podržat ćemo i zazvati blagoslov od Gospodina i na svaku drugu inicijativu i akciju koja doprinosi boljem upoznavanju Pavlova dara i duha. 
Sve vas srdačno pozdravljam
Ratko Perić, biskup

sv._pavaoo.jpgNa poticaj Svetog Oca Benedikta XVI. željeli bismo da se i u našim biskupijama crkveno što dostojnije i duhovno što plodonosnije proslavi „Jubilarna godina sv. Pavla“: od 29. lipnja 2008. do 29. lipnja 2009. Opće je priznato da je sv. Pavao jedan od najvećih teologa, pisaca i misionara Novoga Zavjeta. Svojim evangelizacijskim radom i patnjom, apostolskom revnošću i svetošću, zaslužio je da ga Crkva smatra „ravnoapostolom“, i to ravnim svetomu Petru, tako da je određeno da im se svetkovina mučeništva slavi istoga dana, 29. lipnja, kada ih je car Neron godine 67. dao smaknuti: Petra razapeti, a Pavlu mačem glavu odrubiti. Obojica apostola imaju i druge blagdane: Katedra sv. Petra – 22. veljače, i Obraćenje sv. Pavla – 25. siječnja, te Posvetu bazilikâ sv. Petra i sv. Pavla – 18. studenoga. Što predlažemo, potičemo i očekujemo u našim hercegovačkim biskupijama?
1 – Četiri su župe i župne crkve posvećene sv. Petru i sv. Pavlu: jedna u Mostaru, Gorica-Struge i Kočerin u Mostarsko-duvanjskoj te Rotimlja u Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji. Te bi privilegirane župe sa svojim župnicima trebale biti prve u inicijativama, misijama, tribinama, predavanjima, trodnevnicama, devetnicama. Nadamo se da će te „jubilarne“ župe neko vrijedno novinarsko pero znati predstaviti široj javnosti u našim sredstvima priopćavanja, osobito prigodom jubileja potpunih oprosta.
2 – Zajedno s time moglo bi se proučavati štovanje sv. Pavla u Hercegovini ili uopće u hrvatskom narodu, i u prošlosti i u sadašnjosti: njegove crkve, kapelice, centri, groblja, imena, prezimena… I sve to objavljivati u našim crkvenim listovima i portalima.
3 – Bilo bi primjereno da urednici naših katoličkih listova, mjesečnika, u ovoj „Jubilarnoj godini“ otvore stalne rubrike o sv. Pavlu – recimo: Pavlova godina, ili Pavlova misao – a isto tako da se i jedan cio broj naših mjesečnika, recimo siječanjski ili lipanjski 2009. godine, posveti velikomu Apostolu naroda.
4 – U siječnju se prakticira Molitvena osmina za jedinstvo kršćana uoči blagdana Obraćenja sv. Pavla u siječnju, a u lipnju se slavi svetkovina sv. Pavla zajedno sa sv. Petrom. Eto prigode za oktavu, ili devetnicu, ili barem trodnevnicu u svakoj našoj župi. Biskup ili njegov delegat ne bi se izmicao, prema svojim mogućnostima i dogovoru sa župnikom i dekanom, da kroz te dane pastoralno pohodi po jednu župu u svakom dekanatu u biskupijama.
5 – Naši bi katolički listovi mogli u svakome broju kroz ovu Godinu vjernicima predočiti pokoju od najznamenitijih crkava ili katedrala svijeta, posvećenih sv. Pavlu apostolu (Rim, London, Abidjan /Obala Bjelokosti/, Sao Paolo, Macao /Kina/, Münster, Melbourne, Calcutta, Liege, Tirana…). U čemu su te znamenitosti, osobito u kultnom pogledu?
6 – Svećenici bi, i biskupijski i redovnički, trebali tražiti voditelje duhovnih vježbi koji će im govoriti o pavlovskim temama ili ići onamo gdje su zakazane duhovne vježbe s takvim sadržajima.
7 – Svećenički godišnji susret u katedrali Marije Majke Crkve za Pepelnicu – Dan pokore i molitve – mogao bi također biti u znaku sv. Pavla: križa, trpljenja, molitve. 
8 – Na Teološkom institutu u Mostaru pojedini bi profesori mogli sugerirati studentima da rade seminarske i diplomske radnje o pojedinim Pavlovim Poslanicama, o Apostolovu evangelizacijskom djelu prema Djelima apostolskim, o ljudskome grijehu, o Kristovu križu, o Duhu Svetome… Svršetkom kolovoza organiziramo takve duhovne vježbe u bjelopoljskom Emausu.
9 – Predstojništvo TIM-a trebalo bi studentima, kao i vjeroučiteljima laicima, omogućiti trodnevne duhovne vježbe ili barem duhovne obnove po sv. Pavlu.
10 – Djelatnicima Biskupijskoga i župnih karitasa mogli bi se upriličiti također duhovne rekolekcije o Pavlovim kolektama i nauci o karitasu, o ljubavi Božjoj i ljudskoj.
11 – Bila bi više nego poželjna i potrebna hrvatska bibliografija o sv. Pavlu na jednome mjestu, barem ona poslijekoncilska. Sigurno obuhvaća brojne naslove: knjige i članke. Koji bi se student, vjeroučitelj ili svećenik dao na takav zahtjevan posao?
12 – Naši bi internetski portali – i oni biskupijski i pojedini župni – trebali biti bogati pavlovskom tematikom i vijestima, osobito iz Papinih intervenata, iz prigodnih predavanja, recenzija, svetkovina.
13 – Vrijedno bi bilo pojedine hrvatske knjige pavlovskoga karaktera prezentirati u pojedinim mjestima, u kulturnim centrima i u katoličkim medijima sukladno interesu čitatelja i slušatelja.
14Pastoralni dan, koji je prošloga svibnja u Emausu organizirao Teološki institut, mogao bi ove „Godine sv. Pavla“ biti posvećen katehetskom, pastoralnom i evangelizacijskom aspektu Apostolovih misli, riječi i djela. 
15 – Voditelji Studentskih tribina pri župama, gdje se one sustavno ili prigodno održavaju, mogli bi posvetiti cio ciklus: adventski ili korizmeni, ili semestarski, djelu i liku Učitelja naroda – Doctor gentium – s izabranim predavačima, poznavateljima Pavlove misli i spisa.
16 – Bilo bi vrlo korisno, osobito za naše mlade, kad bi se u obliku olimpijade ili druge vrste natjecanja sastavio prikladan kvestionar ili kviz o sv. Pavlu, na koji bi se pozvali naši osmoljetkaši ili srednjoškolci tijekom školske godine. S odgovarajućim sustavom natjecanja i nagradama. Vjeroučitelji/ce, pokažite invenciju i inspiraciju!
17 – Netko će sigurno rado poći na hodočašće u Rim da pohodi Baziliku sv. Pavla izvan zidina ili se otisnuti Putovima sv. Pavla po današnjoj Grčkoj i Turskoj. Uvijek smo takvo hodočašće smatrali kao duhovne vježbe.
18 – Biskup ili njegovi delegati u propovijedanju po krizmama osobit će naglasak staviti na primjere i nauku sv. Pavla u vezi s Duhom Svetim i njegovim darovima i plodovima.
19 – Djelitelji svetoga reda ili primatelji evanđeoskih zavjeta iskoristit će prigodu da progovore koju riječ o svećeničkom zvanju, o smislu zavjeta u pavlovskom ključu. Jednako će tako činiti i učitelji novaka, uopće povjerenici za duhovna zvanja.
20 – Pavao u zatvoru, „u okovima“, posebna je tema u Pavlovu životu. Kako je povezati s našim zatvorima i zatvorenicima?
21 – Na kraju Jubilarne godine valjalo bi sabrati odnosno probrati vijesti, predavanja, recenzije, misli i objaviti rezultate „Pavlove godine“ u obliku kakve knjige.
      Naravno, podržat ćemo i zazvati blagoslov od Gospodina i na svaku drugu inicijativu i akciju koja doprinosi boljem upoznavanju Pavlova dara i duha. 
Sve vas srdačno pozdravljam
Ratko Perić, biskup
About the Author

Leave a Reply