JUBILARNI 300. BROJ ŽUPNOG VJESNIKA

Dragi naši župljani!
Danas, 6. travnja 2008. izašao je jubilarni, 300. broj našeg Župnog vjesnika. Prvi broj ovog našeg glasila izašao je 1. 7. 2000. Od ovog datuma pa sve do došašća 2003. naš Župni vjesnik izlazio je dvotjedno u 700 primjeraka. Od tada, tj. od broja 90, Vjesnik izlazi svakoga tjedna u tiraži od 1000 primjeraka. U božićno i uskrsno vrijeme i do 1300 primjeraka. Vjesnik izlazi na presavijenom formatu lista A4 i ima 4 stranice. Uređujemo ga i tiskamo u našem župnom uredu sv. Ivana Apostola i Evanđelista.

Jubilarni 100. broj našeg Župnog vjesnika izašao je 8. veljače 2004., a jubilarni 200. broj izašao je 13. ožujka 2006. U ovo naše glasilo ulažemo dosta truda. Uređivačka koncepcija Vjesnika je ostala ista. Na prvoj stranici pratimo događanja u Općoj i Mjesnoj Crkvi, a po potrebi i u svijetu, donosimo liturgijske svetkovine i blagdane, te važnije proglase i poruke našeg Crkvenog učiteljstva. Na drugoj stranici, kao što je i uobičajeno, donosili smo nedjeljno evanđelje, kratki komentar i raspored dnevnih i nedjeljnih svetih misa u našoj župnoj crkvi. Na trećoj stranici donosili smo uglavnom kateheze za prvopričesnike i njihove roditelje. Četvrta stranica služi za župne oglase. U ljetnim mjesecima, srpnju i kolovozu, Župni vjesnik izlazio je dvotjedno, jer su i pastoralne aktivnosti u župi slabije nego u ostalo vrijeme kroz pastoralnu godinu.

Inače, Župni vjesnik nudi se našim vjernicima gratis, bez nadoknade. A oni vjernici koji žele pomoći njegovo izlaženje mogu dati svoj prilog u našem župnom uredu. Od početka 2008. godine, u rubrici Naši darovatelji, počeli smo objavljivati one vjernike koji nam daju svoj novčani prilog za troškove tiskanja ovog našeg tjednog glasila. Ovom prilikom pozivamo naše župljane da svojim dragovoljnim novčanim prilozima pomognu izlaženje našeg zajedničkog Vjesnika.

Važnije informacije iz župnih oglasa koje smo od početka objavljivali u Župnom vjesniku, možete pročitati na našoj župnoj web stranici www.svivan.ba, pod rubrikom Naša župa >Župni arhiv > Kronika župe.

Dakle, povodom ovog jubilarnog broja našeg Župnog vjesnika, službeno proglašavamo i našu spomenutu župnu web stranicu koja ima 7 foldera: Naša župa, Liturgija župe, Župna kateheza, Župni pokreti, Brak i obitelj, Duc in altum i Crkva Kristova Uskrsnuća. Svaki ovaj folder ima opet svoju datoteku. I u pripremu ove stranice utrošilo se mnogo vremena. Glavni stručnjak za tehničko uređenje stranice je gosp. Damir Musa. Trajno ćemo raditi na obogaćivanju i usavršavanju naše župne web stanice.

About the Author

Leave a Reply