+JERKA MEKIĆ

U srijedu, 6. 11. 2019., preminula je Jerka Mekić. Jerka se rodila u Trogiru, 10. 9. 1935. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Sutina, 8. 11. 2019.
Pokoj vječni daruj joj, Gospodine!

About the Author