+JELKA AKŠAM

U nedjelju, 26. 1. 2020., preminula je Jelka Akšam. Jelka se rodila u Splitu, 10. 10. 1933. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Šoinovac, 27. 1. 2020.

Pokoj vječni daruj joj, Gospodine!

About the Author