IZAZOVI KOMUNICIRANJA ZA CRKVU U EUROPI

rim.jpgU Rimu je od 11. do 14. lipnja ove godine održan godišnji susret glasnogovornika i medijskih djelatnika pri biskupskim konferencijama Europe. Na susretu koji je održan u sjedištu BK Italije sudjelovalo je tridesetak predstavnika iz 21. europske države. Tema ovogodišnjeg susreta bila je ‘Izazovi komuniciranja za današnju Crkvu u Europi’. Radni dio ovoga susreta otvorio je kardinal Peter Erdö, predsjednik Vijeća biskupskih konferencija Europe, naglasivši da je u ovom trenutku iznova važno dublje sagledati odnos između Crkve i medija, osobito kad se o Crkvi šire mnoge dezinformacije, napadi, površno predstavljanje Crkve i njezina djelovanja. S druge strane Crkva želi biti još aktivnija u kreiranju javnoga mnijenja te koristiti medije u svom poslanju kako unutar same sebe tako i u današnjem svijetu. U ime BK Italije kao domaćina ovoga susreta nazočne je pozdravio generalni tajnik mons. Giuseppe Betori. On je također istaknuo kako i mediji u Italiji koji nisu u vlasništvu Crkve premalo govore o onome pozitivnom što Crkva čini, a sve više i više u medijima prevladavaju negativne vijesti te površno i senzacionalističko novinarstvo. Nakon toga don Domenico Pompilli direktor ureda za sredstva društvenog priopćivanja BK Italije predstavio je programsko pastoralno djelovanje talijanske Katoličke Crkve s obzirom na medije.
Na temu ‘Komunikacija Crkve i procesi stvaranja javnog mnijenja’ govorio je prof. Marco Accorinti, naglasivši da „stvarati javno mnijenje znači znati komunicirati s osobama, informirajući ih i ostvarujući među njima odnose koji su usmjereni ne samo na racionalnu nego i na emocionalnu dimenziju čovjeka, jednom riječju znati govoriti srcu“. O. Gianromano Gnosotto, direktor Ureda za pastoral stranih selilaca u Italiji obradio je temu ‘Fenomen migracija i mediji’. Predavač je polazeći od crkveni dokumenta koji na današnje selioce gledaju ne kao na problem, nego kao događaj, na ‘znakove vremena’, na činjenicu, ‘kairos’, jednostavno rečeno selioci mogu biti jedan novo obogaćenje za zajednicu u koju dolaze. Stoga bi bilo prevažno da se pod tim vidom organiziraju susreti s medijima koji su važna karika u oblikovanju javnog mnijenja. Ulogu medija u međureligijskom dijalogu obradio je Mario Marazziti glasnogovornik zajednice Sant’ Egido. Naglasivši kako je za Crkvu u današnjem medijskom svijetu, koji slijedi drugačiju logiku od one Kristove, teško ostvarivati dijalog. Međutim potrebno je koristiti medije kako bi se o religijama govorilo ne samo pod vidom ‘fundamentalizma’, nego koji znaju stvarati ozračje poštovanja i suživota prema drugima i drugačijima. Mediji bi trebali pomagati da se otkrije ‘drugi’ u njegovoj ljudskosti, složenosti, ljepoti. Osim spomenutih predavanja predstavnik svake BK izvijestio je o tome kako je Crkva predstavljena u medijima države iz koje dolazi i kakav je stav Crkve prema medijima. Ovaj susret je bio jedan od pripremnih sastanaka za plenarno zasjedanje predsjednika biskupskih konferencija Europe koje će se održati u Budimpešti od 30. rujna do 3. listopada ove godine na temu Crkva i mediji.
Važni su bili i susreti s direktorom Ureda za tisak Svete Stolice p. Federicom Lobardijem te s nadbiskupom mons. Claudiom Maria Celliem, predsjednikom Papinskog vijeća za sredstva društvenog priopćivanja koji su govorili o važnosti medija u životu i poslanju Crkve te predstavili aktivnosti ustanova kojima su na čelu. Na završetku ovoga susreta Johanna Touzel iz ureda za tisak biskupskih konferencija čije su zemlje članice EU, predstavila je suradnju tih biskupskih konferencija i djelovanje pri EU. O ovogodišnjem Svjetskom susretu mladih u Australiji nazočnim medijskim djelatnicima na skupu govorio je mos. Francis Kohn iz Papinskog vijeća za laike, a Mons. Adldo Giordano generalni tajnik biskupskih konferencija Europe predstavio je plan rada te crkvene ustanove.
U ime BK BiH na ovom susretu sudjelovao je dr. sc. Ivo Balukčić član Vijeća za sredstva društvenog priopćivanja BK BiH, koji je između ostalog naglasio da je ovaj susret iznova posvijestio potrebu stalnog praćenja, analiziranja i pronalaženja pastoralnih odgovora u stavu Crkve prema medijima. Današnji mediji nisu samo sredstva prenošenja vijesti oni često puta kreiraju medijsku virtualnu stvarnost prema određenim interesima koji su u suprotnosti s Crkvenim poslanjem u današnjem svijetu. Tako današnji mediji snažno utječu u oblikovanju nove antropologije. Crkva uz korištenje medija u svom boljem i bržem djelovanju treba također i teološki promišljati medije i posljedice njihova djelovanja. Pod tim vidom važan doprinos mogu dati teološka učilišta. Drugi važan zaključak koji se može izvući iz ovoga susreta da u današnjim medijima prevladava površno i senzacionalističko novinarstvo koje se ravna interesima profita. Stoga je Crkva pozvana da pomogne u odgoju za ispravno služenje medijima kako samih medijskih djelatnika, tako i korisnika medija. Na poseban način mediji mogu biti prikladno i korisno sredstvo za naviještanje Radosne vijesti – Isusa Krista stoga bi poseban odnos prema medijima trebali imati pastoralni djelatnici počevši od biskupa pa do laika angažirani u poslanju Crkve, rekao je između ostaloga dr. Balukčić. (kta/i.b.)

rim.jpgU Rimu je od 11. do 14. lipnja ove godine održan godišnji susret glasnogovornika i medijskih djelatnika pri biskupskim konferencijama Europe. Na susretu koji je održan u sjedištu BK Italije sudjelovalo je tridesetak predstavnika iz 21. europske države. Tema ovogodišnjeg susreta bila je ‘Izazovi komuniciranja za današnju Crkvu u Europi’. Radni dio ovoga susreta otvorio je kardinal Peter Erdö, predsjednik Vijeća biskupskih konferencija Europe, naglasivši da je u ovom trenutku iznova važno dublje sagledati odnos između Crkve i medija, osobito kad se o Crkvi šire mnoge dezinformacije, napadi, površno predstavljanje Crkve i njezina djelovanja. S druge strane Crkva želi biti još aktivnija u kreiranju javnoga mnijenja te koristiti medije u svom poslanju kako unutar same sebe tako i u današnjem svijetu. U ime BK Italije kao domaćina ovoga susreta nazočne je pozdravio generalni tajnik mons. Giuseppe Betori. On je također istaknuo kako i mediji u Italiji koji nisu u vlasništvu Crkve premalo govore o onome pozitivnom što Crkva čini, a sve više i više u medijima prevladavaju negativne vijesti te površno i senzacionalističko novinarstvo. Nakon toga don Domenico Pompilli direktor ureda za sredstva društvenog priopćivanja BK Italije predstavio je programsko pastoralno djelovanje talijanske Katoličke Crkve s obzirom na medije.
Na temu ‘Komunikacija Crkve i procesi stvaranja javnog mnijenja’ govorio je prof. Marco Accorinti, naglasivši da „stvarati javno mnijenje znači znati komunicirati s osobama, informirajući ih i ostvarujući među njima odnose koji su usmjereni ne samo na racionalnu nego i na emocionalnu dimenziju čovjeka, jednom riječju znati govoriti srcu“. O. Gianromano Gnosotto, direktor Ureda za pastoral stranih selilaca u Italiji obradio je temu ‘Fenomen migracija i mediji’. Predavač je polazeći od crkveni dokumenta koji na današnje selioce gledaju ne kao na problem, nego kao događaj, na ‘znakove vremena’, na činjenicu, ‘kairos’, jednostavno rečeno selioci mogu biti jedan novo obogaćenje za zajednicu u koju dolaze. Stoga bi bilo prevažno da se pod tim vidom organiziraju susreti s medijima koji su važna karika u oblikovanju javnog mnijenja. Ulogu medija u međureligijskom dijalogu obradio je Mario Marazziti glasnogovornik zajednice Sant’ Egido. Naglasivši kako je za Crkvu u današnjem medijskom svijetu, koji slijedi drugačiju logiku od one Kristove, teško ostvarivati dijalog. Međutim potrebno je koristiti medije kako bi se o religijama govorilo ne samo pod vidom ‘fundamentalizma’, nego koji znaju stvarati ozračje poštovanja i suživota prema drugima i drugačijima. Mediji bi trebali pomagati da se otkrije ‘drugi’ u njegovoj ljudskosti, složenosti, ljepoti. Osim spomenutih predavanja predstavnik svake BK izvijestio je o tome kako je Crkva predstavljena u medijima države iz koje dolazi i kakav je stav Crkve prema medijima. Ovaj susret je bio jedan od pripremnih sastanaka za plenarno zasjedanje predsjednika biskupskih konferencija Europe koje će se održati u Budimpešti od 30. rujna do 3. listopada ove godine na temu Crkva i mediji.
Važni su bili i susreti s direktorom Ureda za tisak Svete Stolice p. Federicom Lobardijem te s nadbiskupom mons. Claudiom Maria Celliem, predsjednikom Papinskog vijeća za sredstva društvenog priopćivanja koji su govorili o važnosti medija u životu i poslanju Crkve te predstavili aktivnosti ustanova kojima su na čelu. Na završetku ovoga susreta Johanna Touzel iz ureda za tisak biskupskih konferencija čije su zemlje članice EU, predstavila je suradnju tih biskupskih konferencija i djelovanje pri EU. O ovogodišnjem Svjetskom susretu mladih u Australiji nazočnim medijskim djelatnicima na skupu govorio je mos. Francis Kohn iz Papinskog vijeća za laike, a Mons. Adldo Giordano generalni tajnik biskupskih konferencija Europe predstavio je plan rada te crkvene ustanove.
U ime BK BiH na ovom susretu sudjelovao je dr. sc. Ivo Balukčić član Vijeća za sredstva društvenog priopćivanja BK BiH, koji je između ostalog naglasio da je ovaj susret iznova posvijestio potrebu stalnog praćenja, analiziranja i pronalaženja pastoralnih odgovora u stavu Crkve prema medijima. Današnji mediji nisu samo sredstva prenošenja vijesti oni često puta kreiraju medijsku virtualnu stvarnost prema određenim interesima koji su u suprotnosti s Crkvenim poslanjem u današnjem svijetu. Tako današnji mediji snažno utječu u oblikovanju nove antropologije. Crkva uz korištenje medija u svom boljem i bržem djelovanju treba također i teološki promišljati medije i posljedice njihova djelovanja. Pod tim vidom važan doprinos mogu dati teološka učilišta. Drugi važan zaključak koji se može izvući iz ovoga susreta da u današnjim medijima prevladava površno i senzacionalističko novinarstvo koje se ravna interesima profita. Stoga je Crkva pozvana da pomogne u odgoju za ispravno služenje medijima kako samih medijskih djelatnika, tako i korisnika medija. Na poseban način mediji mogu biti prikladno i korisno sredstvo za naviještanje Radosne vijesti – Isusa Krista stoga bi poseban odnos prema medijima trebali imati pastoralni djelatnici počevši od biskupa pa do laika angažirani u poslanju Crkve, rekao je između ostaloga dr. Balukčić. (kta/i.b.)

About the Author

Leave a Reply