IZAZOVI CRKVE U VIJETNAMU

vijetnam.jpgHanoi, (IKA) – Nije potrebno samo pobijediti gubu koja pogađa veliki dio pučanstva, nego i ravnodušnost tisuća ljudi – dva su izazova s kojima se Crkva u Vijetnamu suočava u pokrajini Ca Mau, u kojoj svećenici, redovnice, dragovoljci i laici u više prihvatnih centara posvećenih upravo gubavcima, skrbe o 642 bolesnika. Jedan od najžurnijih problema je vječito marginaliziranje kojima su podvrgnuti bolesnici od gube. Katoličke udruge pomažu više od 100 obitelji te nastoje pomoći bolesnicima i njihovoj rodbini u pronalaženju posla, izgradnji kuće, opskrbi pitkom vodom, te poticanju njihove djece na školovanje plaćajući im školske troškove i knjige. Međutim, pomoć Crkve nailazi na teškoće i otpor mjesnih vlasti koje nisu sklone karitativnome djelovanju katolika, izvješćuje agencija AsiaNews.

vijetnam.jpgHanoi, (IKA) – Nije potrebno samo pobijediti gubu koja pogađa veliki dio pučanstva, nego i ravnodušnost tisuća ljudi – dva su izazova s kojima se Crkva u Vijetnamu suočava u pokrajini Ca Mau, u kojoj svećenici, redovnice, dragovoljci i laici u više prihvatnih centara posvećenih upravo gubavcima, skrbe o 642 bolesnika. Jedan od najžurnijih problema je vječito marginaliziranje kojima su podvrgnuti bolesnici od gube. Katoličke udruge pomažu više od 100 obitelji te nastoje pomoći bolesnicima i njihovoj rodbini u pronalaženju posla, izgradnji kuće, opskrbi pitkom vodom, te poticanju njihove djece na školovanje plaćajući im školske troškove i knjige. Međutim, pomoć Crkve nailazi na teškoće i otpor mjesnih vlasti koje nisu sklone karitativnome djelovanju katolika, izvješćuje agencija AsiaNews.

About the Author

Leave a Reply