+IVA MARIĆ

U četvrtak, 11. 6. 2020., preminula je Iva Marić. Iva se rodila u Gorancima, 3. 7. 1938. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Goranci, 12. 6. 2020.
Pokoj vječni daruj joj, Gospodine!

About the Author