ISKRENO ZAHVALJUJEMO

zahvala.jpgIskreno zahvaljujemo našim župljankama koje redovito čiste i cvijećem kite našu župnu crkvu.

zahvala.jpgIskreno zahvaljujemo našim župljankama koje redovito čiste i cvijećem kite našu župnu crkvu. Osim toga predmole krunicu svaki dan, čitaju preko tjedna liturgijska čitanja i pjevaju nedjeljom u župnom zboru. Eto, Bog nam je dao da imamo takve župljanke koje su u sebi objedinile i Mariju i Martu o kojima piše evanđelista Luka. Ove naše gospođe slušaju Isusa i brinu se oko toga da mu bude ugodno u našoj župnoj crkvi. Neka im Bog stostruko uzvrati za ova velebna djela.

About the Author

Leave a Reply