GOSPA RADOSNA

radosna_gospa.jpgLani, na svetkovinu Velike Gospe, 15. 8. 2007. blagoslovili smo prekrasni Gospin drveni kip naravne veličine, koji smo nazvali Gospa Radosna. Kip nam je poklonio don Robert dr. Anhof iz Bozena (Južni Tirol – Italija). Preporučamo našim vjernicima da se pred tim kipom mole posebno na svetkovinu Velike Gospe. Molimo je da i mi radosno služimo Gospodinu kao i ona.

radosna_gospa.jpgLani, na svetkovinu Velike Gospe, 15. 8. 2007. blagoslovili smo prekrasni Gospin drveni kip naravne veličine, koji smo nazvali Gospa Radosna. Kip nam je poklonio don Robert dr. Anhof iz Bozena (Južni Tirol – Italija). Preporučamo našim vjernicima da se pred tim kipom mole posebno na svetkovinu Velike Gospe. Molimo je da i mi radosno služimo Gospodinu kao i ona.

About the Author

Leave a Reply