GODINA POSVEĆENA SVETOM PAVLU

bendictus.jpgPapa će na blagdan svetih Petra i Pavla u sljedeću subotu u bazilici svetoga Pavla izvan Zidina predvoditi Večernju molitvu u prigodi otvaranja Pavlove godine. Na otvaranju će – priopćeno je iz ureda za liturgijska slavlja – sudjelovati ekumenski carigradski patrijarh Bartolomej I. te predstavnici drugih crkvi i kršćanskih zajednica.
To je veliki duhovni i pastoralni događaj, kadar pobuditi u vjernicima obnovljenu pouzdanje u Isusa Krista koji nas poziva naviještati i svjedočiti njegovo evanđelje, bez ikakvoga straha – rekao je Benedikt XVI. u nagovoru prije molitve Anđeo Gospodnji, govoreći o značenju Pavlove godine. Papa je 28. lipnja 2007. godine u bazilici svetoga Pavla izvan Zidina najavio jubilarnu Pavlovu godinu. Apostol naroda, naročito zauzet da Radosnu vijest donese svim narodima – rekao je tada Sveti Otac – posve se žrtvovao za jedinstvo i slogu svih kršćana. Papa je poželio da nas sveti Pavao „vodi i štiti u obilježavanju ‘dvijetisućnice’, da nam pomogne kročiti u poniznome i iskrenome traženju punoga jedinstva svih udova Mističnoga tijela Kristova.
Program jubilarne Pavlove godine može se vidjeti na četvero jezičnoj (talijanski, engleski, francuski i španjolski) prigodnoj web-stranici: www.annopaolino.org. Vatikanska izdavačka knjižara je izdala niz prigodnih svezaka, korisnih za pastoralne djelatnike i vjernike općenito. U nizu je i svezak „Misli o svetome Pavlu“ pape Benedikta XVI.; izvadci iz njegovih homilija, poruka i nagovora. (kta/rv)

bendictus.jpgPapa će na blagdan svetih Petra i Pavla u sljedeću subotu u bazilici svetoga Pavla izvan Zidina predvoditi Večernju molitvu u prigodi otvaranja Pavlove godine. Na otvaranju će – priopćeno je iz ureda za liturgijska slavlja – sudjelovati ekumenski carigradski patrijarh Bartolomej I. te predstavnici drugih crkvi i kršćanskih zajednica.
To je veliki duhovni i pastoralni događaj, kadar pobuditi u vjernicima obnovljenu pouzdanje u Isusa Krista koji nas poziva naviještati i svjedočiti njegovo evanđelje, bez ikakvoga straha – rekao je Benedikt XVI. u nagovoru prije molitve Anđeo Gospodnji, govoreći o značenju Pavlove godine. Papa je 28. lipnja 2007. godine u bazilici svetoga Pavla izvan Zidina najavio jubilarnu Pavlovu godinu. Apostol naroda, naročito zauzet da Radosnu vijest donese svim narodima – rekao je tada Sveti Otac – posve se žrtvovao za jedinstvo i slogu svih kršćana. Papa je poželio da nas sveti Pavao „vodi i štiti u obilježavanju ‘dvijetisućnice’, da nam pomogne kročiti u poniznome i iskrenome traženju punoga jedinstva svih udova Mističnoga tijela Kristova.
Program jubilarne Pavlove godine može se vidjeti na četvero jezičnoj (talijanski, engleski, francuski i španjolski) prigodnoj web-stranici: www.annopaolino.org. Vatikanska izdavačka knjižara je izdala niz prigodnih svezaka, korisnih za pastoralne djelatnike i vjernike općenito. U nizu je i svezak „Misli o svetome Pavlu“ pape Benedikta XVI.; izvadci iz njegovih homilija, poruka i nagovora. (kta/rv)
About the Author

Leave a Reply