ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ

vjencani_prsten06011.jpgCrkveni brak žele sklopiti Anto Miličević, sin +Andrije i Ruže r. Stipanović, naša župa i Marija Džajkić, kći Blage i Mande r. Grbešić, župa Izbično. Vjenčanje je predviđeno …

vjencani_prsten06011.jpgCrkveni brak žele sklopiti:

Anto Miličević, sin +Andrije i Ruže r. Stipanović, naša župa i Marija Džajkić, kći Blage i Mande r. Grbešić, župa Izbično. Vjenčanje je predviđeno u župi Izbično, 28. 9. 2012.

Mateo Perić, sin Josipa i Anuške r. Glavinić, župa sv. Mateja – Mostar i Marija Sulić, kći Joze i Sonje r. Tomazović, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u našoj župnoj crkvi, 29. 9. 2012.

Jure Rudi Tomić, sin Andrije i Janje r. Šarić, naša župa i Blanka Aleksić, kći Vidoja i Mirjane r. Katić, župa Rotimlja. Vjenčanje je

predviđeno na Rotimlji, 30. 9. 2012.

Oliver Marijanović, sin +Joze i Anice r. Anić, naša župa i Tea Tomić, kći Zorana i Nade r. Marić, župa sv. Mateja – Mostar. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Mateja, 28. 9. 2012.

Željko Cvitković, sin Miroslava i Ivanke r. Krišto, župa sv. Marka – Cim i Ana Šunjić, kći Srećka i Ankice r. Rozić, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u Katedrali, 28. 9. 2012.

About the Author

Leave a Reply