ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ

vjencani_prsten06011.jpgCrkveni brak žele sklopiti: Dado Ćumurija, Dragan i Danica r. Pranjić i Marina Jarak, kći Ivana i Anice r. Čović-Stanić, oboje iz naše župe. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 16. 9. 2012. 

Dubravko-Danijel Orlović, sin Mladena i Jordanke r. Ðinkić, župa sv. Petra i Pavla i Ana Jurić, kći Nikole i Jelene r. Mandić, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 29. 9. 2012.

vjencani_prsten06011.jpgCrkveni brak žele sklopiti:

Dado Ćumurija, Dragan i Danica r. Pranjić i Marina Jarak, kći Ivana i Anice r. Čović-Stanić, oboje iz naše župe. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 16. 9. 2012.

Dubravko-Danijel Orlović, sin Mladena i Jordanke r. Ðinkić, župa sv. Petra i Pavla i Ana Jurić, kći Nikole i Jelene r. Mandić, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 29. 9. 2012.

About the Author

Leave a Reply