ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ

vjencani_prsten06011.jpgCrkveni brak žele sklopiti: Mladen Marić, sin Ante i Janje r. Ravlić, župa sv. Mateja i Tatjana-Marija Ljolje, kći Drage i Šime r. Knezović, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Mateja u Mostaru, 1. 9. 2012.

– Krunoslav Zlopaša, sin Vinka i Dane r. Leko, župa sv. Mateja i Danijela Klepac, kći Josipa i Jelice r. Kalibarda, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u našoj župi, 7. 9. 2012.

– Danijel Vukoja, sin Stipe i Anice r. Krčelić, naša župa i Tanja Zovko, kći Ivana i Zore r. Jerkić, župa sv. Mateja. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Mateja na Rudniku, 8. 9. 2012.

Crkveni brak žele sklopiti:

Mladen Marić, sin Ante i Janje r. Ravlić, župa sv. Mateja i Tatjana-Marija Ljolje, kći Drage i Šime r. Knezović, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Mateja u Mostaru, 1. 9. 2012.

Krunoslav Zlopaša, sin Vinka i Dane r. Leko, župa sv. Mateja i Danijela Klepac, kći Josipa i Jelice r. Kalibarda, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u našoj župi, 7. 9. 2012.

Danijel Vukoja, sin Stipe i Anice r. Krčelić, naša župa i Tanja Zovko, kći Ivana i Zore r. Jerkić, župa sv. Mateja. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Mateja na Rudniku, 8. 9. 2012.

About the Author

Leave a Reply