ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ

vjencani_prsten06011.jpgCrkveni brak žele sklopiti: Miran Pehar, sin Joze i Ljubice r. Bešlić, župa sv. Mateja i Iva Tica, kći Karla i Karmele r. Znaor, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u našoj župi, 24. 8. 2012.

vjencani_prsten06011.jpgCrkveni brak žele sklopiti: Miran Pehar, sin Joze i Ljubice r. Bešlić, župa sv. Mateja i Iva Tica, kći Karla i Karmele r. Znaor, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u našoj župi, 24. 8. 2012.

Boris Krstić, sin Radoslava i Josipe r. Udundžić, župa Blagaj-Buna i Marijana Biletić, kći Miroslava i Ane r. Bošnjak, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u našoj župi, 25. 8. 2012.

Adam Krešić, sin Ante i Irene r. Aničić i Jelena Ivana Rakić, kći Željka i Nedijeljke r. Raguž, oboje iz naše župe. Vjenčanje je predviđeno u Katedrali, 1. 9. 2012.

About the Author

Leave a Reply