ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ

vjenani_prsten.jpgCrkveni brak žele sklopiti:

Vlatko Marinović, sin Franje i Mare r. Dujmović, župa sv. Luke Ilići i Marija Topić, kći Davorina i Olge r. Iličić, naša župa.Vjenčanje je predviđeno u crkvi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 2. 6. 2012.

Dražen Kvesić, sin Anđelka i Zdravke r. Mikulić, župa sv. Mateja Rudnik-Orlac i Danijela Gabrić, kći Tomislava i Janje r. Zovko, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u crkvi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 3. 6. 2012.

vjenani_prsten.jpgCrkveni brak žele sklopiti:

Vlatko Marinović, sin Franje i Mare r. Dujmović, župa sv. Luke Ilići i Marija Topić, kći Davorina i Olge r. Iličić, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u crkvi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 2. 6. 2012.

Dražen Kvesić, sin Anđelka i Zdravke r. Mikulić, župa sv. Mateja Rudnik-Orlac i Danijela Gabrić, kći Tomislava i Janje r. Zovko, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u crkvi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 3. 6. 2012.

About the Author

Leave a Reply