ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ

vjenani_prsten.jpgCrkveni brak žele sklopiti:

Zoran Martić, sin Dragana i Jovanke r. Davidović, župa sv. Mateja Rudnik-Orlac i Antonija Stanković, kći +Boška i Marije r. Grković, župa Uznesenja BDM-Gradac.Vjenčanje je predviđeno u katedralnoj župi, 2. 6. 2012.

vjenani_prsten.jpgCrkveni brak žele sklopiti:

Zoran Martić, sin Dragana i Jovanke r. Davidović, župa sv. Mateja Rudnik-Orlac i Antonija Stanković, kći +Boška i Marije r. Grković, župa Uznesenja BDM-Gradac. Vjenčanje je predviđeno u katedralnoj župi, 2. 6. 2012.

Miroslav Sulić, sin Dragana i Marije r. Goluža, župa Domanovići i Tanja Stojčić, kći Vlade i Snježane r. Previšić, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 26. 5. 2012.

About the Author

Leave a Reply