ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ

vjenani_prsten.jpgCrkveni brak žele sklopiti:

Stipe Barać, sin Ivana i Katice r. Škrobo, naša župa i Ivana Pavić, kći Ivana i Ljubice r. Miličević, župa Duha Svetoga – Nuštar. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Mateja na Rudniku, 13. 5. 2012.

Slaviša-Nikola Cindrić, sin Nikole i Slavice r. Delić i Mara Marijanović, kći Ivana i Milene r. Crnjac, oboje iz župe sv. Petra i Pavla. Vjenčanje je predviđeno u našoj župi, 12. 5. 2012.

vjenani_prsten.jpgCrkveni brak žele sklopiti:

 – Stipe Barać, sin Ivana i Katice r. Škrobo, naša župa i Ivana Pavić, kći Ivana i Ljubice r. Miličević, župa Duha Svetoga – Nuštar. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Mateja na Rudniku, 13. 5. 2012.

Slaviša-Nikola Cindrić, sin Nikole i Slavice r. Delić i Mara Marijanović, kći Ivana i Milene r. Crnjac, oboje iz župe sv. Petra i Pavla. Vjenčanje je predviđeno u našoj župi, 12. 5. 2012.

About the Author

Leave a Reply