ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ

vjenani_prsten.jpgCrkveni brak žele sklopiti:
Siniša Vizmara zak. sin +Brune i Zdenke r. Marinović, iz naše župe i Bojana Knežić zak. kći Zorana i Gordane r. Kokotović, iz naše župe. Vjenčenje će biti u župi sv. Petra i Pavla, 13. 7. 2008.

– Dragan Prskalo zak. sin Bože i Anđe r. Lovrić, iz župe Široki Brijeg i Ivana Groznica zak. kći Marka i Milke r. Ivandić, iz župe sv. Mateja -Mostar. Vjenčanje je predviđeno u Katedrali, 21. 6. 2008. u 18,00 sati.

vjenani_prsten.jpgCrkveni brak žele sklopiti:

– Siniša Vizmara zak. sin +Brune i Zdenke r. Marinović, iz naše župe i Bojana Knežić zak. kći Zorana i Gordane r. Kokotović, iz naše župe. Vjenčenje će biti u župi sv. Petra i Pavla, 13. 7. 2008.

Dragan Prskalo zak. sin Bože i Anđe r. Lovrić, iz župe Široki Brijeg i Ivana Groznica zak. kći Marka i Milke r. Ivandić, iz župe sv. Mateja -Mostar. Vjenčanje je predviđeno u Katedrali, 21. 6. 2008. u 18,00 sati.

About the Author

Leave a Reply