ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ

vjenani_prsten.jpgCrkveni brak žele sklopiti:

Darko Bošnjak, sin Dragin i Ive r. Drežnjak, naša župa…

vjenani_prsten.jpgCrkveni brak žele sklopiti:

Darko Bošnjak, sin Dragin i Ive r. Drežnjak, naša župa i Ana Arapović, kći Nikina i Dragice r. Bošković, župa sv. Petra i Pavla. Vjenčanje je predviđeno u crkvi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 14. 8. 2011.

– Vedran Ćubela, sin Goranov i Ljubice r. Raič iz Stuttgarta i Magdalena Alilović, kći Željkova i Vesne r. Škobić, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u crkvi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 27. 8. 2011.

Mario Galić, sin Božin i Vere r. Mandurić, naša župa i Milka Sabljo, kći Mirkova i Ljubice r. Anđelić, župa Prozor. Vjenčanje je predviđeno u Prozoru, 14. 8. 2011.

Igor Damjanović, sin Krešin i Vesne r. Ljubić, naša župa i Tanja Bevanda, kći Draganova i Jelene r. Aničić, katedralna župa. Vjenčanje je predviđeno u Katedrali, 28. 8. 2011.

About the Author

Leave a Reply