ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ

vjencani_prsten06011.jpgCrkveni brak žele sklopiti:

Slaven Žilić, sin Zdravka i Dragice r. Šimunović i Magdalena Raguž, kći…

vjencani_prsten06011.jpgCrkveni brak žele sklopiti:

Slaven Žilić, sin Zdravka i Dragice r. Šimunović i Magdalena Raguž, kći +Ilije i Mirjane r. Karlušić, oboje iz naše župe. Vjenčanje je predviđeno u našoj župnoj crkvi, 18. 6. 2011.

Hrvoje Krtalić, sin Dragana i Romane r. Zekušić, naša župa i Dragana Peko, kći Ante i Janje r. Bojčić, župa sv. Petra i Pavla. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 25. 6. 2011.

Dalibor Palac, sin Stjepana i Ljilje r. Popović, župa Blagaj – Buna i Ivana Ćosić, kći Dušana i Marice r. Ćurčić, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u našoj župnoj crkvi, 8. 7. 2011.

About the Author

Leave a Reply