ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ

vjencani_prsten06011.jpgCrkveni brake žele sklopiti:

Ivan Gagro, sin Zdravka i Anke r. Putica…

vjencani_prsten06011.jpgCrkveni brake žele sklopiti:

Ivan Gagro, sin Zdravka i Anke r. Putica, župa sv. Mateja i Ernestina Barukčić, kći Ernesta i Branke r. Petrović, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Petra i Pavla, 20. 5. 2011.

Mario Krtalić, sin Vlade i Katice r. Peko, župa sv. Petra i Pavla u Mostaru i Magdalena Cvitković, kći Ivana i Ozrenke r. Markati, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 22. 5. 2011.

Bojan Bender, sin Marinka i Božane r. Brkić, naša župa i Marija Marić, kći Zorana i Mire r. Galić, katedralna župa. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 4. 6. 2011.

About the Author

Leave a Reply