ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ

vjenani_prsten.jpgCrkveni brak žele sklopiti:
Mario Glibić, zak. sin Franje i Marice r. Pandža, katedralna župa i Žana Halilović, zak. kći Asifa i Ilonke r. Tomajić, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u Katedrali, 31. 5. 2008.

Damir Mešić, zak. sin M. i Zlate r. Jovanović, župa sv. Josipa Sarajevo i Sanela Ćorić, zak. kći Pere i Ivice r. Ostojić, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u našoj župnoj crkvi, 1. 6. 2008.

 

vjenani_prsten.jpgCrkveni brak žele sklopiti:
Mario Glibić, zak. sin Franje i Marice r. Pandža, katedralna župa i Žana Halilović, zak. kći Asifa i Ilonke r. Tomajić, naša župa.Vjenčanje je predviđeno u Katedrali, 31. 5. 2008.

Damir Mešić, zak. sin M. i Zlate r. Jovanović, župa sv. Josipa Sarajevo i Sanela Ćorić, zak. kći Pere i Ivice r. Ostojić, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u našoj župnoj crkvi, 1. 6. 2008.

About the Author

Leave a Reply