ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ

vjenani_prsten.jpgCrkveni brak žele sklopiti: Dubravko Šimić, sin Davora i Dubravke r. Buntić, župa sv. Petar i Pavao i Lucija Mandić, kći Ivana i Višnje r. Bošnjak iz naše župe. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Petra i Pavla, 24. 7. 2010.

Ivo Bandić, sin Vlade i Dubravke r. Kajić iz naše župe i Marina Pandža, kći Karla i Marice r. Talić iz župe Potoci. Vjenčanje je predviđeno u Potocima, 24. 7. 2010.

– Dragan Katić, sin Ivana i Eve r. Knežević, naša župa i Danijela Jozić, kći Bože i Ane r. Malekin, župa sv. Petra i Pavla. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Petra i Pavla, 24. 7. 2010.

vjenani_prsten.jpgCrkveni brak žele sklopiti: 

 – Dubravko Šimić, sin Davora i Dubravke r. Buntić, župa sv. Petar i Pavao i Lucija Mandić, kći Ivana i Višnje r. Bošnjak iz naše župe. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Petra i Pavla, 24. 7. 2010.

Ivo Bandić, sin Vlade i Dubravke r. Kajić iz naše župe i Marina Pandža, kći Karla i Marice r. Talić iz župe Potoci. Vjenčanje je predviđeno u Potocima, 24. 7. 2010.

– Dragan Katić, sin Ivana i Eve r. Knežević, naša župa i Danijela Jozić, kći Bože i Ane r. Malekin, župa sv. Petra i Pavla. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Petra i Pavla, 24. 7. 2010.

About the Author

Leave a Reply