ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ

vjenani_prsten.jpgCrkveni brak žele sklopiti: Davor Ćosić, zak. sin Frane i Smiljke r. Matičević, katedralna župa i Tanja Zelenika, zak. kći Ivana i Ive r. Knezović, naša župa. Vjenčanje predviđeno u Katedrali, 10. 7. 2010.

vjenani_prsten.jpgCrkveni brak žele sklopiti:

Davor Ćosić, zak. sin Frane i Smiljke r. Matičević, katedralna župa i Tanja Zelenika, zak. kći Ivana i Ive r. Knezović, naša župa. Vjenčanje predviđeno u Katedrali, 10. 7. 2010.

Igor Trubarac, zak. sin Dragana i Marije r. Marić, naša župa i Stanka Markić, zak. kći Jure i Ljilje r. Vučić, katedralna župa. Vjenčanje predviđeno u Katedrali, 11. 7. 2010.

Dario Marić, zak. sin Petra i Francike r. Čarapina, župa sv. Petra i Pavla-Mostar i Ivona Iličić, zak. kći Stjepana i Kate r. Knezović, naša župa. Vjenčanje predviđeno u crkvi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 17. 7. 2010.

Anton Krešić, zak. sin Nikole i Kate r. Petrović, naša župa i Katarina Pehar, zak. kći Ante i Mirjane r. Musa, katedralna župa. Vjenčanje predviđeno u Katedrali, 18. 9. 2010.

About the Author

Leave a Reply