ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ

vjencani_prsten06011.jpgCrkveni brak žele sklopiti:

Danijel Marić, zak. sin Nikole i Marice Puljić – Ilić, naša župa i Ivana Trogrlić, zak. kći Stjepana i Milke r. Miljak, iz župe sv. Ante – Busovača. Vjenčanje predviđeno u crkvi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 12. 6. 2010

  Ivo Šunjić, zak. sin Srećka i Ankice r. Rozić, naša župa i Eufemija Martinović, zak. kći Nikole i Tonke r. Mikulić, župa sv. Mateja Rudnik-Orlac. Vjenčanje predviđeno u Katedrali, 20. 6. 2010.

Igor Budimir, zak. sin Vlade i Blaženke r. Sušac, naša župa i Marija Krešić, zak. kći Pere i Bože r. Konjevod, iz župe Gospe od Zdravlja-Neum. Vjenčanje predviđeno u Neumu, 19. 6. 2010.

Ivica Džidić, zak. sin Zdenka i Marije r. Pervan iz župe sv. Marka-Cim i Mia Celić, zak. kći Mladena i Marice r. Kvesić, naša župa. Vjenčanje predviđeno u crkvi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 12. 6. 2010.

vjencani_prsten06011.jpgCrkveni brak žele sklopiti:

Danijel Marić, zak. sin Nikole i Marice Puljić – Ilić, naša župa i Ivana Trogrlić, zak. kći Stjepana i Milke r. Miljak, iz župe sv. Ante – Busovača. Vjenčanje predviđeno u crkvi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 12. 6. 2010.

Ivan Slišković, zak. sin Zlatka i Marije r. Rezo, naša župa i Iva Mihelčić, zak. kći Josipa i Tatjane r. Mance, župa sv. Ivana Krstitelja – Delnice. Vjenčanje predviđeno u Delnicama, 17. 7. 2010.

  Ivo Šunjić, zak. sin Srećka i Ankice r. Rozić, naša župa i Eufemija Martinović, zak. kći Nikole i Tonke r. Mikulić, župa sv. Mateja Rudnik-Orlac. Vjenčanje predviđeno u Katedrali, 20. 6. 2010.

Igor Budimir, zak. sin Vlade i Blaženke r. Sušac, naša župa i Marija Krešić, zak. kći Pere i Bože r. Konjevod, iz župe Gospe od Zdravlja-Neum. Vjenčanje predviđeno u Neumu, 19. 6. 2010.

Ivica Džidić, zak. sin Zdenka i Marije r. Pervan iz župe sv. Marka-Cim i Mia Celić, zak. kći Mladena i Marice r. Kvesić, naša župa. Vjenčanje predviđeno u crkvi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 12. 6. 2010.

About the Author

Leave a Reply