ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ

vjencani_prsten06011.jpgCrkveni brak žele sklopiti:

Dario Bubalo, zak. sin Zdenka i Nade r. Ðolo, iz Turčinovića, župa Široki Brijeg i Marija Martinović, zak. kći Tome i Anke r. Bošnjak iz Rodoča, župa sv. Petra i Pavla. Vjenčanje je predviđeno u našoj župnoj crkvi, 3.5. 2008.

– Robert Marić, zak. sin Zorana i Olge r. Marić iz župe sv. Mateja, Rudnik-Orlac i Ivana Delić, zak. kći Damira i Blaženke r. Anić, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u župnoj crkvi sv. Petra i Pavla u Mostaru.

– Marin Škobić, zak. sin Marka i Janje r. Cvitković, naša župa i Danijela Šutalo, zak. kći Martina i Angele r. Perić, iz Svitave, župa Hrasno. Vjenčanje predviđeno u Hrasnu, 26. 4. 2008.

– Vedran-Dragan Mihalj, zak. sin Blaške i Velenke r. Cvitković, naša župa i Sanja Ćavar, zak. kći Mate i Jele r. Rogić, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Ilije u Doljanima, 3. 5. 2008.

vjencani_prsten06011.jpgCrkveni brak žele sklopiti:

– Dario Bubalo, zak. sin Zdenka i Nade r. Ðolo, iz Turčinovića, župa Široki Brijeg i Marija Martinović, zak. kći Tome i Anke r. Bošnjak iz Rodoča, župa sv. Petra i Pavla. Vjenčanje je predviđeno u našoj župnoj crkvi, 3.5. 2008.

– Robert Marić, zak. sin Zorana i Olge r. Marić iz župe sv. Mateja, Rudnik-Orlac i Ivana Delić, zak. kći Damira i Blaženke r. Anić, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u župnoj crkvi sv. Petra i Pavla u Mostaru.

– Marin Škobić, zak. sin Marka i Janje r. Cvitković, naša župa i Danijela Šutalo, zak. kći Martina i Angele r. Perić, iz Svitave, župa Hrasno. Vjenčanje predviđeno u Hrasnu, 26. 4. 2008.

– Vedran-Dragan Mihalj, zak. sin Blaške i Velenke r. Cvitković, naša župa i Sanja Ćavar, zak. kći Mate i Jele r. Rogić, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Ilije u Doljanima, 3. 5. 2008.

About the Author

Leave a Reply