ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ

vjenani_prsten.jpg

Crkveni brak žele sklopiti: Joško Škutor, sin Drage i Verice r. Čerkuč, župa sv. Petra i Pavla – Mostar i Venita Miljak, kći Damira i Ljiljane …

Crkveni brak žele sklopiti:
 – Joško Škutor, sin Drage i Verice r. Čerkuč, župa sv. Petra i Pavla – Mostar i Venita Miljak, kći Damira i Ljiljane r. Pocrnja, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u našoj župi, 30. 5. 2014.
 – Ivan Pehar, sin Marijana i Irene r. Zovko, katedralna župa i Matea Primorac, kći Miroslava i Jadranke r. Marić, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u našoj župi, 31. 5. 2014.
 – Toni Knezović, sin Žarka i Ljube r. Markić, župa Goranci i Jelena Krtalić, kći Marka i Jadranke r. Lončar, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 31. 5. 2014. 
About the Author