ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ

vjenani_prsten.jpg

Crkveni brak žele sklopiti Mario Marinović, sin Ivana i Lenke r. Barhanović iz Reutlingena i Antonija Krešić, kći Nikole i Kate r. Petrović, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u Međugorju, 24. 8. 2013.

Crkveni brak žele sklopiti Mario Marinović, sin Ivana i Lenke r. Barhanović iz Reutlingena i Antonija Krešić, kći Nikole i Kate r. Petrović, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u Međugorju, 24. 8. 2013.
About the Author

Leave a Reply