ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ

vjenani_prsten.jpg

Crkveni brak žele sklopiti:- Željko Bušić, sin +Stjepana i Slavke r. Raguž, župa sv. Mateja i Marijana Kožul,kći Vladimira i Anđe r. Stojanović, naša župa. Vjenčanje je… 

Crkveni brak žele sklopiti:

Željko Bušić, sin +Stjepana i Slavke r. Raguž, župa sv. Mateja i Marijana Kožul, kći Vladimira i Anđe r. Stojanović, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Mateja, 22. 6. 2013.

Ivica Rebac, sin Zdravka i Zdenke r. Dugandžić, župa sv. Franje-Čapljina i Sanja Selmanić, kći Anđelka i Zorke r. Kovač, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Mateja, 29. 6. 2013.

About the Author

Leave a Reply