DUŠNI DAN

ANDJEO I SVIJECA – Na groblju Kolenje – Ilići u 10 sati. 
 – Na groblju Šoinovac u 11 sati.
 – Na groblju Gorica – Cim u 12 sati. 
 – Na groblju Sutina u 15 sati.
 – Na groblju Raštani u 16 sati.
About the Author