DUŠNI DAN

ANDJEO I SVIJECA– Na groblju Kolenje – Ilići u 10 sati.
– Na groblju Šoinovac u 11 sati.
– Na groblju Gorica – Cim u 12 sati.
– Na groblju Sutina u 15 sati.
– Na groblju Raštani u 16 sati.

About the Author