DUGINE BOJE

duga_obojeni_logo_2.jpgDUGINE BOJE – OHOLOST RAZDVAJA – PONIZNOST SPAJA

Jedanput se dogodilo da su se u svojoj dokolici između sebe počele prepirati dugine boje. U toj prepirci su se razdvojile te se svaka od njih proglašavala najboljom, najljepšom, najvažnijom, najpotrebnijom i najprivlačnijom.

 

duga_obojeni_logo_2.jpgDUGINE BOJE – OHOLOST RAZDVAJA – PONIZNOST SPAJA

Jedanput se dogodilo da su se u svojoj dokolici između sebe počele prepirati dugine boje. U toj prepirci su se razdvojile te se svaka od njih proglašavala najboljom, najljepšom, najvažnijom, najpotrebnijom i najprivlačnijom.

LJUBIČASTA boja kao prva dugina boja oholo se nadimala u svom isticanju: „ Ja sam simbol obraćenja i pokore. Bez mene ljudi ne bi imali poniznosti i snage za bolji i novi život. Nisam u prirodi prisutna cijelo vrijeme, ali kada ispunim nebo u zoru i u suton, moja je ljepota toliko lijepa da nitko više ni ne pomisli ni na jednu drugu boju.“

TAMNOPLAVA smireno i ponosno progovori: „Ja sam simbol vjere. Ja dajem vjerodostojnost svim idejama i stvarima. Ja predstavljam sve tajne neba i zemlje. Bez mene ništa ne bi imalo smisla. Sve bi utonulo u prolaznost, površnost i besmisao. Bez mene nema ni nade, ni ljubavi, ni mira, ni molitve, ni predanja. Ja sam boja tišine i dubine.“

SVIJETLOPLAVA je prekinula to hvalisanje: „A ja sam simbol vjernosti. Ja vedrim i oblačim, i na nebu i na zemlji. Mojim plavim morima plove brodovi, a nebeskim plavetnilom lete ptice i zrakoplovi. S moga nebeskog plavetnila grije sunce. Ja sam ogledalo svih boja. Povremeno umotam svoje plavo lice u kišne oblake da natopim zemlju da joj izvori ne presuše i da joj se zelenilo ne osuši.“

ZELENA je bila najglasnija; „Ja sam simbol nade i života, a nada daje polet životu. Ja otvaram nove horizonte ljudima. Ja sam najvažnija boja u prirodi. Moje odijelo izabrala je skoro cijela priroda. Ja jednako ukrašavam livade i vrhove jablana. Ja odijevam prirodu u ljeto i proljeće. A i zime bi bile previše bijele bez mog zimzelenog drveća i cvijeća. Ja sam kraljica prirode i ljepote.“  

ŽUTA tada dobaci: “Ja sam simbol poslušnosti, poniznosti i poštovanja. To se u Crkvi i svijetu najviše cijeni.Vi ste sve tako ozbiljne i ohole boje. Ja sam krotka i ponizna. Mojom bojom sunce probija oblake i od kišnih kapi vas pretvara u spektar boja, u dugu. Mojom bojom vas i mjesec blago miluje. Ja sam primjetna i po noći i po danu. Kada procvjetaju suncokreti tada sam prava kraljica.“

NARANČASTA se također usprotivila: „Ja sam boja radosti, sreće i zdravlja. Mene nema tako puno i posvuda, ali na mojim strunama treperi svako srce koje iskreno ljubi Boga i čovjeka. Ja sam punina sveukupne stvarnosti, svih stvari i glasnogovornik svake prave vrijednosti. Ljubav bi bez mene bila nijema, poslušnost uzaludna, vjera i vjernost bez smisla, nada bez pokrića, poniznost i obraćenje bez istine. Osim toga, ja sam boja zdravlja i snage, ja u sebi nosim najvažnije vitamine. Dovoljno je samo pomisliti na naranče.“

CRVENA boja reagirala je ljutito: „Ja sam boja ljubavi i strasti, mučeništva i hrabrosti, čednosti i vječnosti. Sve će boje proći, a moja će ostati. Krv moje boje teče u svim žilama. Bez mene život nema pulsa. Ja palim vatru u svakom srcu i dajem rumenilo svačijem obrazu. Ja sam mjera i vaga svih stvari. Stoga sam kraljica boja i vaša sam gospodarica. Ja dajem ljepotu ružama i svakom pravom cvijeću.“

Tako su boje raspravljale koja je od njih najvažnija i najljepša sve dok nije započeo iznenadni pljusak i dok munja nije zaparala nebom i pretvorila se u užasan udar groma. Svih sedam boja od straha su se spontano stisle jedna uz drugu. Sunce se iznenada pojavilo kroz oblake i kroz sitne kapi kiše od njihovog zajedništva opet se stvorila duga u čudesnoj i raskošnoj ljepoti. Boje su nakon svadljive razdvojenosti i pojedinačna isticanja vidjele da svaka od njih ima svoju posebnu ljepotu i svoje posebno značenje, ali i da svojim posebnostima u jednom spletu boja, tvore čudesno lijepi snop raznobojne čudesne svjetlosti koje poprima i novo značenje i novu simboliku.

Tek kad smo zajedno, kad služimo jedni drugima, mi ljudi smo znak saveza Boga i čovjeka, čovjeka i čovjeka. Istinsko zajedništvo ostvaruje se kroz obraćenje, vjernost, nadu, poslušnost, radost i ljubav. Tek nas bratsko zajedništvo po Kristu, poniznosti i ljubavi, vodi do punine života, kojom postajemo znak saveza s Bogom, po kojemu drugima i drugačijima od nas možemo podariti Božji mir koji ovaj svijet ne može dati. (na posuđenu ideju sastavio don Krešo Puljić)

Jedinstvo u poniznosti

„Ima li u Kristu kakve utjehe, ima li kakva ljubazna bodrenja, ima li kakva zajedništva Duha, ima li kakva srca i samilosti, ispunite me radošću: složni budite, istu ljubav njegujte, jednodušni, jedne misli budite; nikakvo suparništvo ni umišljenost, nego – u poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe; ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih. Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu“ (Fil 2, 1-5).

Poziv na sebedarno služenje

„Zato ih Isus dozva i reče im: “Znate da oni koji se smatraju vladarima gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Nije tako među vama! Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga. Jer ni Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge” (Mk 10, 42-45).

Isusova velikosvećenička molitva za nas

„Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i mi“ (Iv 17,11).

 

DUGA – DIONIŠTVO U GRUPNOM APOSTOLATU

S ovom pričom o duginim bojama i s ovim citatima iz Sv. Pisma želimo svim članovima našeg župnog vjeronaučnog dječjeg pokreta koji se zove DUGA, da svojim osobnim i grupnim posebnostima (karizmama) i nadalje budu dionici zajedničkog apostolata za novu evangelizaciju u našoj župi kojeg pokazuju kroz cijelu pastoralnu godinu, družeći se i pastoralno djelujući u 7 živih zajednica koje nose imena po duginim bojama: 1. Liturgijski čitači – Lectori (ljubičasta boja – simbol obraćenja); 2. Molitvena zajednica – Amen (tamnoplava boja – simbol vjere); 3. Novinarska zajednica – Logos (svijetloplava boja – simbol vjernosti); 4. Ministrantska zajednica – Ministranti (zelena boja – simbol nade); 5. Pjevačka zajednica – Anđeli sv. Ivana (žuta boja – simbol poslušnosti); 6. Kulturno-umjetnička zajednica – Novi svijet (narančasta boja – simbol radosti); 7. Karitativna zajednica – Apostoli ljubavi (crvena boja – simbol ljubavi).

Dakle, u 7 grupa, prema sedam duginih boja, organiziramo i ove godine dvotjednu manifestaciju zajedničke molitve, pjesme, igre, druženja, kreativnosti, zabave: od 23. 6. do 5. 7. 2008. U Ljetnim danima Duge mogu sudjelovati vjeroučenici naše župe od završenog prvog do završenog sedmog razreda.

Don Krešo Puljić, župnik

About the Author

Leave a Reply