Pastoralni komentar 2002. PDF Ispis E-mail
Utorak, 18 Oľujak 2008

 

Pastoral je sveukupno nastojanje Crkve oko spasenja ljudi. U sklopu te misije Opće Crkve, nenadomjestivu ulogu imaju Mjesne Crkve ili biskupije na čelu s biskupom, koje svoju pastoralnu zadaću obavljaju preko župnih zajednica. Stoga je potrebno da Mjesna Crkva, preko svojih pastoralnih tijela, u suradnji sa župnicima i pastoralnim djelatnicima, planski i organizirano provodi pastoralnu zadaću kroz koju treba posvjedočiti Božju i svoju ljubav prema čovjeku: liturgijom, zajedništvom, naviještanjem i služenjem.

Objektivne poteškoće

Ovo su teška i bremenita vremena u kojima  se jasno vide i osjećaju sve bolne posljedice koje je iza sebe ostavio dugogodišnji komunistički režim: masovno kršćanstvo s izraženom tradicionalnom vjerom kojoj nedostaje i duhovnosti i vjerskog znanja i koja je ponekada pretjerano pomiješana s raznim nacionalnim folklorima i osjećajima; mnoštvo mješovitih brakova iz koji su izašla djeca ili nekrštena ili samo krštena a koja nisu imali prave evangelizacije i odgoja u vjeri; indiferentizam kod jednog dijela krštenih osoba naspram svemu što se tiče vjere i Crkve idt.

Ovim posljedicama komunističkog režima dodajmo ratne i poratne posljedice koje, evo, neposredno doživljavamo: mnoge prognane obitelji koje su ovdje došle iz raznih krajeva sa svojim specifičnostima, mentalitetom i običajima; ucviljenost i razdvojenost u mnogim obiteljima; nepravda, obespravljenost i nezaposlenost; politička i egzistencijalna nesigurnost koje su uzrokovale frustracije i malodušje zbog toga što se nije ništa postiglo ni dobilo od onoga što se očekivalo i obećavalo (i u nacionalnom i egzistencijalnom smislu); raznovrsna traumatska stanja pojedinaca i obitelji zbog gubitka svojih najbližih i svoje materijalne imovine; svakodnevni konflikti u društvu i obiteljima zbog nepravde i borbe za golim preživljavanjem; nekvalitetan maćehinski odnos države prema svojim građanima; elementarna ugroženost mladih od droge, alkohola, kriminala, korupcije, nezaposlenosti, besposlenosti, neorganiziranog slobodnog vremena te i od nedostatne crkveno-duhovne ponude od naše Crkve i župnih zajednica.

Trpeća Crkva

Sve ove nabrojene probleme Crkva jasno osjeća i istinski suosjeća sa svojim vjernicima i sa svim ugroženim ljudima. To je i pokazala i pokazuje, posebno u karitativnom pomaganju i zalaganju. No, i njezina je pastoralna i materijalna struktura dobro oštećena. To se najbolje vidi po preopterećenim svećenicima, po porušenim i oštećenim crkvama i župnim kućama, po nedostatnim prostorima za pastoralno djelovanje, po nedostatnim financijskim sredstvima za  djelovanje pastoralnih djelatnika i za organiziranje pastoralne djelatnosti te za gradnju nužnih pastoralnih objekata i prostora. Našu Mjesnu Crkvu muče i unutarcrkveni problemi što vrlo utječe na zajednički i organizirani pastoral. Osim te rane, i Crkva je kao i društvo zatečena i smetena svim scilama i haridbama kroz koje prolazimo. I ona se, kao i države  koje su nastale od bivše Jugoslavije, nalazi u tranziciji. Teško je napraviti reviziju dosadašnjega pastoralnog rada, analizu novih pastoralnih potreba i artikulirati novi način pastoralnog rada koji bi bio primjeren ovom prostoru i vremenu. Ali nije nemoguće. To pionirski rade pojedini svećenici, na svoj način i za svoju župu. Ali na općem planu, ipak se može reći da se u pastoralu po našim župama primjećuje nesnalaženje, zastoj, zastajkivanje i skanjivanje. Neke su biskupije u Crkvi u Hrvata poduzele i poduzimaju sinode ili na druge načine posvećuju ozbiljniju pažnju obiteljskom pastoralu i pastoralu mladih (kao godišnje pastoralne teme i zadaće). Da bar imamo priručnike za župnu katehezu? A kamo li što drugo.

Novi izazovi i nove potrebe

Da bi se moglo ispravno čitati znakove sadašnjega vremena moraju se temeljito, stručno i proročki sagledavati postojeći problemi, njihovi uzroci i posljedice. Na temelju takvog analitičkog pristupa treba stvarati pastoralne planove i projekte čiju globalnu organizaciju, koordinaciju i nadzor moraju preuzeti pastoralna biskupijska tijela. Treba stvarati i nove modele i nove paradigme pobožnosti, duhovnosti i crkvenosti. Pučke pobožnosti koje su bile izrazita karakteristika našeg prosječnog vjernika ne prihvaćaju mlade generacije. Stoga se osjeća potreba organiziranog pastorala za mlade. Evo pitanja: Što u pastoralnom i župnom pogledu ponuditi krizmanicima koji nam, nakon što prime sakrament potvrde, uglavnom masovno odlaze u «anonimu»? Možemo li na župnom i međužupnom nivou ponuditi išta više studentima i mladima uopće? Intuitivnim, spontanim, improviziranim i pojedinačnim pokušajima na pojedinim župama ne može se napraviti mnogo. Organizirani obiteljski pastoral je potrebniji nego ikad, jer je obitelj kao «kućna Crkva» mnogostruko ugrožena. Sadašnje poimanje i struktura župe ne mogu adekvatno odgovoriti na ove i druge pastoralne potrebe vjernika. Ne može župa ostati samo «mjesto za vjerske usluge». I strukture župa treba mijenjati. Treba u župama osnovati pastoralna tijela, organizirati bolju suradnju vjernika, omogućiti izobrazbu i odgoj pojedinih vjernika za pomoć u katehezi i za animaciju na raznim pastoralnim područjima. Da se nešto popravi i nabolje promijeni, nije dovoljni samo dopisi i propisi od crkvene vlasti.

Naši župni pokušaji

Barem smo nešto pokušali i pokušavali. Održalo se desetak živih župnih zajednica koje smo pokrenuli u župi prije dvije i pol godine i koje se sastaju svaki tjedan. U njih smo prošle godine bili uključili skoro sve krizmanike. Planski smo organizirali grupni rad na župnoj katehezi. Još uvijek formiramo petnaestak mladih za rad u župnoj katehezi. U ovoj godini imamo s njima vrlo pozitivna iskustva. Na području obiteljskog pastorala ističemo pokušaj grupnih susreta s roditeljima naših prvopričesnika (u tri grupe tri puta godišnje). Oživjeli smo liturgijsko pjevanje. Pohvalno se možemo izraziti i o organiziranosti i djelatnosti Župnog caritasa. U približavanju mladima i druženju s njima uvelike nam  pomaže i naš Športski župni centar kojeg smo napravili prije dvije godine. Cjeloviti župni pastoral mora zahvatiti, osim duhovnoga područja, i  područje rekreacije, kulture i socijale. Trudimo se župnim pastoralom dokučiti i neke javne ustanove u našoj župi (Dom umirovljenika,  Zatvor, Škole itd). Još nismo uspjeli formirati Župno pastoralno i Ekonomsko vijeće. Mlada smo, brojna i vrlo teška gradska župa. Na putu smo.