+DRAGAN ZOVKO

U utorak, 8. 12. 2020., preminuo je Dragan Zovko. Dragan se rodio u Potocima, 30. 5. 1957. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju Borača-Potoci, 9. 12. 2020.
Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!

About the Author