DON TOMO VUKŠIĆ IMENOVAN VOJNIM BISKUPOM

don_tomo_vuksic_vojni_biskup.jpgApostolski nuncij nadbiskup Alessandro D’Errico danas je u Biskupskom ordinarijatu u Mostaru pred mjesnim biskupom Ratkom Perićem i njegovim suradnicima, dekanima i članovima Konzultorskoga zbora i Prezbiterskoga vijeća hercegovačkih biskupija objavio vijest da je papa Benedikt XVI. imenovao don Tomu Vukšića, generalnoga vikara Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije, biskupom vojnim ordinarijem u Bosni i Hercegovini.

Novoimenovan biskup Tomo rođen je 9. siječnja 1954. u Studencima kod Ljubuškoga, od oca Ivana i majke Mare, r. Petković. Roditelji su, osim njega, imali još jednoga sina i dvije kćeri. Završivši osnovnu školu u Studencima (1961.-1965.) i Ljubuškom (1965.-1969.), prijavio se kao kandidat u sjemenište, pohađao gimnaziju u Zagrebu (1969.-1973.) i položio ispit zrelosti. Filozofsko-teološki studij završio je u Sarajevu (1973.-1980.) s prekidom vojne obveze u Subotici i Zrenjaninu (1977.-1978.).   Za svećenika ga je zaredio mostarski biskup Petar Čule u Studencima, 29. lipnja 1980. Don Tomo je najprije bio župni vikar u katedralnoj župi u Mostaru (1980.-1982.), surađujući istodobno u novopokrenutom biskupijskom mjesečniku „Crkvi na kamenu".   Biskup Pavao Žanić poslao ga je na poslijediplomski studij u Rim s boravkom u misijskom zavodu sv. Pavla kao stipendist Kongregacije za širenje vjere. Postigao je magisterij na Fakultetu istočnih crkvenih znanosti na Papinskom istočnom institutu (1982.-1984.) obradivši temu „Razlike između pravoslavnoga Istoka i katoličkoga Zapada s motrišta časopisa ‘Balkan’ (1896.-1902.)", potom je dekretiran za dvogodišnji studij crkvenoga prava na Papinskom sveučilištu Urbanijani (1984.-1986.), gdje je magistrirao s pravno-ekumenskom tematikom: „’Communicatio in sacris’ (zajedničenje u molitvama i sakramentima) u novom kanonskom zakonodavstvu".   Potom ga je biskup Žanić pozvao u Mostar, gdje je dvije godine obavljao službu tajnika biskupije (1986.-1988.) da bi ga ponovno vratio u Rim, gdje je 1991. doktorirao na Papinskom istočnom institutu s tezom „Odnosi između pravoslavnih i katolika u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1903. Povijesno teološki studij", boraveći u Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima.    Profesor je istočne teologije, ekumenizma i patrologije na Bogoslovnom fakultetu u Sarajevu (od 1991. do danas), kanonskoga prava (2000.-2006.), ekumenske teologije i patrologije na Teološkom institutu u Mostaru od 1991. do sada, gdje je bio i predstojnik od 1991. do 1994. Predavač je na poslijediplomskom studiju na KBF-u u Zagrebu od 2005. Priredio je više znanstvenih zbornika i monografija u suradnji s drugima. Bio je član više Vijeća pri BK BiH, Mješovitoga povjerenstva Svete Stolice i Bosne i Hercegovine za primjenu Temeljnoga ugovora, voditelj Tiskovne agencije KTA. Obavljao je službu vicerektora u sarajevskoj bogosloviji (1993.-1998.), sudskoga vikara (1993.-2009.) i generalnoga vikara u Mostaru od 2009. do današnjega biskupskog imenovanja.   Objavio je više knjiga:  Međusobni odnosi katolika i pravoslavaca u Bosni i Hercegovini (1878.-1903.), na talijanskom u Rimu 1991. i na hrvatskom u Mostaru, 1994. Confessores fidei [Ispovjedaoci vjere] (P. Čule, Č. Čekada, A. Majić, M. Nuić, M. Perić), Mostar, 2000. Mi i oni. Siguran identitet pretpostavka susretanja, Sarajevo, 2000. Još jedna kap, Mostar, 2005. Crkva i država u Bosni i Hercegovini. Zakoni, podzakonski akti, ugovori i komentari, Sarajevo, 2007.   Bibliografija znanstvenih članaka i popularnih osvrta i napisa novoga biskupa vojnog ordinarija broji više od 750 naslova u raznim zbornicima, časopisima i novinama.   Msgr. dr. Tomo Vukšić šesti je svećenik iz Mostarsko-duvanjske biskupije kojega je Papa imenovao biskupom – fra Anđeo Kraljević (1807.-1879.), apostolski vikar u Hercegovini; fra Paškal Buconjić (1834.-1910.), mostarsko-duvanjski biskup; dr. don Petar Čule (1898.-1985.), mostarsko-duvanjski biskup; dr. don Marko Perić (1926.-1983.), kotorski biskup; dr. don Želimir Puljić (1947.-), dubrovački biskup od 1990., zadarski nadbiskup od 2010.

Novomu biskupu vojnomu ordinariju don Tomi naše srdačne čestitke na papinskom imenovanju i iskrene molitve Bogu za obilan blagoslov u njegovoj službi i životu!

don_tomo_vuksic_vojni_biskup.jpgApostolski nuncij nadbiskup Alessandro D’Errico danas je u Biskupskom ordinarijatu u Mostaru pred mjesnim biskupom Ratkom Perićem i njegovim suradnicima, dekanima i članovima Konzultorskoga zbora i Prezbiterskoga vijeća hercegovačkih biskupija objavio vijest da je papa Benedikt XVI. imenovao don Tomu Vukšića, generalnoga vikara Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije, biskupom vojnim ordinarijem u Bosni i Hercegovini.

Novoimenovan biskup Tomo rođen je 9. siječnja 1954. u Studencima kod Ljubuškoga, od oca Ivana i majke Mare, r. Petković. Roditelji su, osim njega, imali još jednoga sina i dvije kćeri. Završivši osnovnu školu u Studencima (1961.-1965.) i Ljubuškom (1965.-1969.), prijavio se kao kandidat u sjemenište, pohađao gimnaziju u Zagrebu (1969.-1973.) i položio ispit zrelosti. Filozofsko-teološki studij završio je u Sarajevu (1973.-1980.) s prekidom vojne obveze u Subotici i Zrenjaninu (1977.-1978.).   Za svećenika ga je zaredio mostarski biskup Petar Čule u Studencima, 29. lipnja 1980. Don Tomo je najprije bio župni vikar u katedralnoj župi u Mostaru (1980.-1982.), surađujući istodobno u novopokrenutom biskupijskom mjesečniku „Crkvi na kamenu".   Biskup Pavao Žanić poslao ga je na poslijediplomski studij u Rim s boravkom u misijskom zavodu sv. Pavla kao stipendist Kongregacije za širenje vjere. Postigao je magisterij na Fakultetu istočnih crkvenih znanosti na Papinskom istočnom institutu (1982.-1984.) obradivši temu „Razlike između pravoslavnoga Istoka i katoličkoga Zapada s motrišta časopisa ‘Balkan’ (1896.-1902.)", potom je dekretiran za dvogodišnji studij crkvenoga prava na Papinskom sveučilištu Urbanijani (1984.-1986.), gdje je magistrirao s pravno-ekumenskom tematikom: „’Communicatio in sacris’ (zajedničenje u molitvama i sakramentima) u novom kanonskom zakonodavstvu".   Potom ga je biskup Žanić pozvao u Mostar, gdje je dvije godine obavljao službu tajnika biskupije (1986.-1988.) da bi ga ponovno vratio u Rim, gdje je 1991. doktorirao na Papinskom istočnom institutu s tezom „Odnosi između pravoslavnih i katolika u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1903. Povijesno teološki studij", boraveći u Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima.    Profesor je istočne teologije, ekumenizma i patrologije na Bogoslovnom fakultetu u Sarajevu (od 1991. do danas), kanonskoga prava (2000.-2006.), ekumenske teologije i patrologije na Teološkom institutu u Mostaru od 1991. do sada, gdje je bio i predstojnik od 1991. do 1994. Predavač je na poslijediplomskom studiju na KBF-u u Zagrebu od 2005. Priredio je više znanstvenih zbornika i monografija u suradnji s drugima. Bio je član više Vijeća pri BK BiH, Mješovitoga povjerenstva Svete Stolice i Bosne i Hercegovine za primjenu Temeljnoga ugovora, voditelj Tiskovne agencije KTA. Obavljao je službu vicerektora u sarajevskoj bogosloviji (1993.-1998.), sudskoga vikara (1993.-2009.) i generalnoga vikara u Mostaru od 2009. do današnjega biskupskog imenovanja.   Objavio je više knjiga:  Međusobni odnosi katolika i pravoslavaca u Bosni i Hercegovini (1878.-1903.), na talijanskom u Rimu 1991. i na hrvatskom u Mostaru, 1994. Confessores fidei [Ispovjedaoci vjere] (P. Čule, Č. Čekada, A. Majić, M. Nuić, M. Perić), Mostar, 2000. Mi i oni. Siguran identitet pretpostavka susretanja, Sarajevo, 2000. Još jedna kap, Mostar, 2005. Crkva i država u Bosni i Hercegovini. Zakoni, podzakonski akti, ugovori i komentari, Sarajevo, 2007.   Bibliografija znanstvenih članaka i popularnih osvrta i napisa novoga biskupa vojnog ordinarija broji više od 750 naslova u raznim zbornicima, časopisima i novinama.   Msgr. dr. Tomo Vukšić šesti je svećenik iz Mostarsko-duvanjske biskupije kojega je Papa imenovao biskupom – fra Anđeo Kraljević (1807.-1879.), apostolski vikar u Hercegovini; fra Paškal Buconjić (1834.-1910.), mostarsko-duvanjski biskup; dr. don Petar Čule (1898.-1985.), mostarsko-duvanjski biskup; dr. don Marko Perić (1926.-1983.), kotorski biskup; dr. don Želimir Puljić (1947.-), dubrovački biskup od 1990., zadarski nadbiskup od 2010.

Novomu biskupu vojnomu ordinariju don Tomi naše srdačne čestitke na papinskom imenovanju i iskrene molitve Bogu za obilan blagoslov u njegovoj službi i životu!

About the Author

Leave a Reply