DON IVAN ŠTIRONJA NACIONALNI DIREKTOR PMD

don_ivan_stironja.jpgApostolski nuncij u Bosni i Hercegovini nadbiskup Alessandro D’Errico obznanio je, 1. ožujka u Sarajevu…

don_ivan_stironja.jpgApostolski nuncij u Bosni i Hercegovini nadbiskup Alessandro D’Errico obznanio je, 1. ožujka u Sarajevu da je Kongregacija za evangelizaciju naroda imenovala don Ivana Štironju, pastoralnoga vikara Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije, nacionalnim ravnateljem Papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine. Nuncij D’Errico je ovo imenovanje obznanio u prostorijama Misijske središnjice u Sarajevu tijekom održavanja Godišnje skupštine Nacionalnog vijeća Papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine na kojoj sudjeluje i don Ivan Štironja kao dosadašnji dijecezanski ravnatelj. Don Ivan Štironja tako nasljeđuje dosadašnjeg nacionalnog ravnatelja vlč. mr. Tomu Kneževića koji je tu službu obnašao tijekom posljednjih deset godina.

Don Ivan Štironja je rođen 10. svibnja 1960. u Pješivcu, tadašnja župa Prenj, danas Aladinići, u obitelji od desetero djece. Otac Stojan i majka Janja, rođena Bošković, rodili su i odgojili tri sina i sedam kćeriju.

Ivan je osnovnu školu polazio na Pileti, u Crnićima (1967.-1975.), gimnaziju u Dubrovačkom sjemeništu kod isusovaca (1975.-1979.), vojnu je obvezu služio na Visu i u Šibeniku (1979.-80.), a bogoslovni studij pohađao na Visokoj filozofsko-teološkoj školi u Sarajevu (1980.-1986.).

Za svećenika Trebinjske biskupije zaredio ga je biskup Pavao Žanić u mostarskoj katedrali 29. lipnja 1986.

Službovao je kao župni vikar u Dračevu (1986.-1987.).

Kao mladomisnik don Ivan se javio u misije i pripremao pola godina u Londonu učeći engleski jezik (1988.). Misijsku je djelatnost obavljao u župi Kaning’ombe u biskupiji Iringi u Tanzaniji (1988.-1992.). Biskup ga je Žanić pozvao iz misija i poslao u hrvatsku župu u Oakville, biskupija Hamilton u Kanadi, gdje je djelovao tri godine (1993.-1996.). Uz redoviti pastoralni i liturgijski život u župi, uređivao je župni bilten i svakog tjedna govorio na radiju Torontu hrvatskim vjernicima.

Žanićev nasljednik biskup Ratko Perić poslao ga je na studij liturgije u Padovu, gdje je na „Istituto di liturgia pastorale" pohađao dvije godinu liturgijske predmete i položio potrebne ispite. Biskup ga je pozvao u Mostar za župnika katedrale (1998.-2002.), a odatle za pastoralnoga vikara hercegovačkih biskupija na Biskupski ordinarijat (2002.-2011.)

U „Crkvi na kamenu" vodio je iz mjeseca u mjesec misijsku rubriku (1998.-2006.), a posljednje četiri godine istu rubriku po nazivom „Za evangelizaciju naroda" (2007. do danas). Biskup ga je imenovao dijecezanskim ravnateljem misijskih djela u prosincu 1999. Pokazao se odgovornim promicateljem raznih inicijativa u korist općih misija i posebno hrvatskih misionara. Piše u „Radosnoj vijesti", glasilu Papinskih misijskih djela za područja Biskupskih konferencija Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Član je raznih tijela pri BK BiH.

U Biskupijama je, osim spomenutih službi, bio član Prezbiterskoga vijeća, Konzultorskoga zbora, Nadzornoga vijeća Biskupijskoga caritasa, povjerenik za duhovna zvanja. (kta/kium)

Služi se, osim hrvatskoga, također engleskim, talijanskim i afričkim kisvaili jezikom. (kta)

About the Author

Leave a Reply