DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN

20_godina.jpgTočno prije 20 godina župu svetog Ivana Apostola i Evanđelista, zajedno s još tri gradske župe u Mostaru (Rudnik-Orlac – sv. Mateja, Cim – sv. Marka, Ilići – sv. Luke), osnovao je Mostarsko-duvanjski biskup Pavao Žanić, …

Točno prije 20 godina župu svetog Ivana Apostola i Evanđelista, zajedno s još tri gradske župe u Mostaru (Rudnik-Orlac – sv. Mateja, Cim – sv. Marka, Ilići – sv. Luke), osnovao je Mostarsko-duvanjski biskup Pavao Žanić, na Bogojavljenje 6. siječnja 1993. Ove župe nastale su na prostoru dotadašnje prostrane katedralne župe koja je posvećena Mariji Majci Crkve i Kraljici neba i zemlje. U svrhu što bolje evangelizacije i pastorizacije Božjega naroda na području katedralne župe u gradu Mostaru u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji, u skladu s odredbama Zakonika kanonskoga prava, kanon 515, 1-3, i odlukama Papinskoga Dekreta “Romanis Pontificibus” iz 1975. godine, te u smislu konkretnih poticaja Kongregacije za evangelizaciju naroda od 11. travnja 1991. godine, odlučio je tadašnji biskup osnovati i kanonski utemeljiti župu u Centru-Zaliku.
    Dekretom u ime i na slavu Presvetoga Trojstva, na čast Blažene Djevice Marije, na duhovnu korist Crkve Katoličke i Mostarsko-duvanjske biskupije, na vremenito dobro i vječno spasenje neumrlih duša, danas, na svetkovinu Bogojavljenja, 6. siječnja 1993. godine osnovao je i kanonski utemeljio župu u gradu Mostaru, odcjepljujući je od katedralne župe sa sjedištem u predjelu Centar-Zalik. Nova župa je posvećena sv. Ivanu Apostolu i Evanđelistu, kojemu blagdan Crkva slavi 27. prosinca. Neka bude sve na veću slavu Božju, na čast Presvete Bogorodice, sv. Ivana Apostola i Evanđelista i na spasenje neumrlih duša.
    Župa sv. Ivana Apostola i Evanđelista teritorijalno obuhvaća centralni i sjeveroistočni dio grada Mostara te na lijevoj obali rijeke Neretve veliko naselje Zalik, pa zato i nosi naziv CENTAR-ZALIK. Još detaljnije, ovoj župi pripadaju dijelovi grada i predgrađa koji se zovu: Zalik, Pasjak, Mazoljice, Carina, Centar, Centar II i Centar III.
    Graniči sa sljedećim župama: sv. Petra i Pavla, Marijom Majkom Crkve  (Katedrala), sv. Matejom Evanđelistom (Rudnik-Orlac), Srca Isusova (Potoci) i župom Uznesenja BDM (Nevesinje).
Popis ulica koje se nalaze na području naše župe:

– Zalik – svi brojevi
– Maršala Tita – svi brojevi do “Razvitka”
– Muje Pašića – svi brojevi
– Mehe Arapa – svi brojevi
– Mehe Tase – svi brojevi
– Hamida Vuka – svi brojevi
– Ale Čišića – svi brojevi
– Braće Brkića – neparni brojevi
– Ahmete Pintula – svi brojevi
– Braće Trbonja – svi brojevi
– Mladena Balorde – svi brojevi
– Lacina ulica – svi brojevi
– Zvonića ulica – svi brojevi
– Hilme Hakala – svi brojevi
– Braće Krpo – svi brojevi
– Pere Lažetića – svi brojevi
– Drljevića – svi brojevi
– Rifeta Frenje – svi brojevi
– Kardinala Stepinca – svi brojevi
– Mostarskog bataljona – neparni brojevi
– Kralja Zvonimira – parni brojevi
– Kralja Tomislava – parni brojevi
– Splitska ulica – brojevi od 1 do 27 i od 2 do 84
– Kralja Tvrtka – brojevi od 18 do 28 i od 5 do 17
– Tvrtka Miloša – svi brojevi
– Kneza Domagoja – svi brojevi
– Stjepana Radića – od 2 do 78 i od 1 do 33
– Brune Bušića – svi brojevi
– Ulica kneza Višeslava – svi brojevi
– Dr. Ante Starčevića – svi brojevi
– Vokića i Lorkovića – svi brojevi
– Ulica Mile Budaka – svi brojevi
– Crna ulica – svi brojevi.

 

Svećenici koji su djelovali u ovoj župi kroz ovih 20 godina su: msgr. Ivan Vukšić – prvi župnik, don Gordan Božić, don Bernard Marijanović, don Stipe Gale, don Marko Šutalo, don Marinko Pervan, don Krešo Puljić – drugi župnik, don Drago Ćurković i don Niko Luburić. Svima njima kao i vama vjernicima, koji su/ste utkali dio sebe i svog života u ovu župu na duhovno dobro i izgradnju, od srca zahvaljujemo i molimo da ih/nas se sjetite u svojim molitvama. Svake nedjelje župnik slavi svetu Misu za narod (pro populo), za župljane, opet na poseban način moleći za sve stare, nemoćne i bolesne koji ne mogu dolaziti na misno slavlje. Toliko milosti kroz ovih 20 godina da jedino možemo samo napisati BOGU HVALA!             

 

Vaši svećenici don Ivan i don Mladen

About the Author

Leave a Reply