DOBRODOŠAO, DON IVANE!

mari.jpgDanas, na 23. nedjelju kroz godinu, 9. 9. 2012., predstavljamo vam don Ivana Marčića, našeg novog župnog vikara (kapelana), koji je biskupovim dekretom poslan na ovu župu. U ime svih vjernika, pastoralnih suradnika i u svoje osobno ime, želimo mu srdačnu dobrodošlicu. Nadamo se da će don Ivan biti vrijedan i odgovoran radnik na ovoj velikoj i zahtjevnoj gradskoj župi.

Don Ivan je rođen 13. 1. 1987. u Zenici. Najstariji je od petoro djece. Osnovnu školu završio je u Kiseljaku (1994.) i Stocu (1994. – 2001.). Nadbiskupijsku klasičnu gimnaziju u Splitu “Don Frane Bulić” završava 2005. godine i iste godine upisuje Katolički bogoslovni fakultet u Splitu, na kojem diplomira 2010. Za đakona je zaređen na Gradini 26. 12. 2010., a za svećenika 29. 6. 2011. u Katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru. Svoju mladu Misu proslavio je u župi sv. Ilije Proroka u Stocu, 3. 7. 2011. Kao bogoslov obnašao je službu pastoralnog suradnika, katehete i orguljaša u župama Uznesenja Marijina u Žrnovnici (2 godine) i sv. Josipa u Splitu (4 godine). Također je bio orguljaš i voditelj zbora u Centralnom bogoslovnom sjemeništu u Splitu. Ðakonski praktikum i kasnije službu župnoga vikara obavljao je u župi Mučeništva sv. Ivana Krstitelja na Gradini, a od rujna 2012. imenovan je župnim vikarom u župi sv. Ivana Apostola i Evanđelista u Mostaru. Don Ivane, dobrodošao i Bog blagoslovio tvoj rad i na ovoj njivi Gospodnjoj! don Mladen

mari.jpgDanas, na 23. nedjelju kroz godinu, 9. 9. 2012., predstavljamo vam don Ivana Marčića, našeg novog župnog vikara (kapelana), koji je biskupovim dekretom poslan na ovu župu. U ime svih vjernika, pastoralnih suradnika i u svoje osobno ime, želimo mu srdačnu dobrodošlicu. Nadamo se da će don Ivan biti vrijedan i odgovoran radnik na ovoj velikoj i zahtjevnoj gradskoj župi.

Don Ivan je rođen 13. 1. 1987. u Zenici. Najstariji je od petoro djece. Osnovnu školu završio je u Kiseljaku (1994.) i Stocu (1994. – 2001.). Nadbiskupijsku klasičnu gimnaziju u Splitu “Don Frane Bulić” završava 2005. godine i iste godine upisuje Katolički bogoslovni fakultet u Splitu, na kojem diplomira 2010. Za đakona je zaređen na Gradini 26. 12. 2010., a za svećenika 29. 6. 2011. u Katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru. Svoju mladu Misu proslavio je u župi sv. Ilije Proroka u Stocu, 3. 7. 2011. Kao bogoslov obnašao je službu pastoralnog suradnika, katehete i orguljaša u župama Uznesenja Marijina u Žrnovnici (2 godine) i sv. Josipa u Splitu (4 godine). Također je bio orguljaš i voditelj zbora u Centralnom bogoslovnom sjemeništu u Splitu. Ðakonski praktikum i kasnije službu župnoga vikara obavljao je u župi Mučeništva sv. Ivana Krstitelja na Gradini, a od rujna 2012. imenovan je župnim vikarom u župi sv. Ivana Apostola i Evanđelista u Mostaru. Don Ivane, dobrodošao i Bog blagoslovio tvoj rad i na ovoj njivi Gospodnjoj! don Mladen

About the Author

Leave a Reply