DEVETNICA SV. PADRU PIJU

U našoj župi imat ćemo devetnicu sv. Padru Piju, koju ćemo započeti u četvrtak, na blagdan Uzvišenja sv. Križa, 14. 9. 2017., u 20 sati. Dobrodošli!

About the Author