DEVETNICA SV. PADRU PIJU

U našoj župi imat ćemo devetnicu sv. Padru Piju, koju ćemo započeti u subotu, na blagdan Uzvišenja sv. Križa, 14. 9. 2019., u 17.30 sati.

About the Author